Dokument
Захтјев за продужавање депоновања предмета сродних права 20 2024-04-04 13:50:00 Preuzimanje
Захтјев за депоновање и уписивање предмета сродног права у књигу евиденције (Додатак: Упутства за попуњавање) 20 2024-04-04 13:49:00 Preuzimanje
Захтјев за продужавање депоновања ауторског дјела 20 2024-04-04 13:49:00 Preuzimanje
Захтјев за депоновање и уписивање ауторског дјела у књигу евиденције ауторских дјела (Додатак: Упутства за попуњавање) 20 2024-04-04 13:48:00 Preuzimanje
Образац Т-05: Захтјев за уписивање залогe права заштите топографије, односно права из пријаве у одговарајући регистар 19 2024-04-04 13:43:00 Preuzimanje
Образац Т-06: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању права заштите топографије 19 2024-04-04 13:43:00 Preuzimanje
Образац Т-04: Захтјев за уписивање лиценце права заштите топографије, односно права из пријаве у одговарајући регистар 19 2024-04-04 13:42:00 Preuzimanje
Образац Т-03: Захтјев за уписивање преноса права заштите топографије, односно права из пријаве 19 2024-04-04 13:41:00 Preuzimanje
Додатни лист 2: Подаци о осталим ствараоцима топографије 19 2024-04-04 13:40:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве (топографија интегрисаног кола) 19 2024-04-04 13:39:00 Preuzimanje
Образац Т-01: Захтјев за признање права заштите топографије 19 2024-04-04 13:38:00 Preuzimanje
Образац Т-02: Захтјев за уписивање промјена имена и/или адресе носиоца права заштите топографије, односно подносиоца пријаве 19 2024-04-04 13:38:00 Preuzimanje
Образац ПЗТ-01: Захтјев за уписивање промјене представника у регистар 19 2024-04-04 13:37:00 Preuzimanje
Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника (ознака географског поријекла) 18 2024-04-04 13:23:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве 18 2024-04-04 13:22:00 Preuzimanje
Образац ОК-02: Захтјев за продужење важења статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:21:00 Preuzimanje
Образац ОГП-03: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о регистровању географске ознаке или имена поријекла, односно рјешења о признању статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:20:00 Preuzimanje
Образац ОК-01: Захтјев за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:20:00 Preuzimanje
Образац ОГП-02: Захтјев за уписивање промјене имена и/или адресе подносиоца пријаве или овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:19:00 Preuzimanje
Образац ОГП-01: Захтјев за регистровање географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:18:00 Preuzimanje
Додатни лист 7: Подаци о вишеструком праву првенства 17 2024-04-04 13:04:00 Preuzimanje
Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника (индустријски дизајн) 17 2024-04-04 13:04:00 Preuzimanje
Додатни лист 5: Подаци о осталим ауторима 17 2024-04-04 13:03:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве (индустријски дизајн) 17 2024-04-04 12:56:00 Preuzimanje
Образац Д-09: Захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:53:00 Preuzimanje
Образац Д-07: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:52:00 Preuzimanje
Образац Д-08: Захтјев за претраживање регистра пријава и регистра индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:52:00 Preuzimanje
Образац Д-06: Захтјев за продужење важења индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:51:00 Preuzimanje
Образац Д-05А: Захтјев за уписивање залоге индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:50:00 Preuzimanje
Образац Д-04Б: Захтјев за уписивање преноса индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:49:00 Preuzimanje
Образац Д-05: Захтјев за уписивање лиценце или франшизе индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:49:00 Preuzimanje
Образац Д-04А: Захтјев за уписивање промјена имена и адресе носиоца индустријског дизајна, односно подносиоца пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:48:00 Preuzimanje
Образац Д-04: Захтјев за претварање пријаве патента у пријаву индустријског дизајна или обратно 17 2024-04-04 12:47:00 Preuzimanje
Образац Д-03А: Захтјев за раздвајање регистрованог индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:46:00 Preuzimanje
Образац Д-02: Образац за достављање приказа уз Д-01 17 2024-04-04 12:45:00 Preuzimanje
Образац Д-03: Захтјев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:45:00 Preuzimanje
Образац Д-01: Захтјев за признање индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:44:00 Preuzimanje
Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника 16 2024-04-04 12:24:00 Preuzimanje
Образац З-14: Приговор (опозиција) на објављену пријаву жига 16 2024-04-04 12:23:00 Preuzimanje
Образац З-12: Захтјев за међународно регистровање жига 16 2024-04-04 12:22:00 Preuzimanje
Образац З-13: Захтјев за територијално проширење међународног жига 16 2024-04-04 12:22:00 Preuzimanje
Образац З-11: Захтјев за престанак жига 16 2024-04-04 12:21:00 Preuzimanje
Образац З-09: Захтјев за уписивање залоге 16 2024-04-04 12:20:00 Preuzimanje
Образац З-10: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању жига 16 2024-04-04 12:20:00 Preuzimanje
Образац З-08: Захтјев за уписивање лиценце или франшизе 16 2024-04-04 12:19:00 Preuzimanje
Образац З-06: Захтјев за продужење важења жига 16 2024-04-04 12:18:00 Preuzimanje
Образац З-07: Захтјев за уписивање ограничења пописа робе и/или услуга 16 2024-04-04 12:18:00 Preuzimanje
Образац З-05: Захтјев за уписивање преноса жига, односно права из пријаве 16 2024-04-04 12:17:00 Preuzimanje
Образац З-04: Захтјев за уписивање промјена имена и/или адресе 16 2024-04-04 12:16:00 Preuzimanje
Образац З-03: Захтјев за раздвајање жига 16 2024-04-04 12:15:00 Preuzimanje
Образац З-01: Захтјев за признање жига 16 2024-04-04 12:14:00 Preuzimanje
Образац З-02: Захтјев за раздвајање пријаве жига 16 2024-04-04 12:14:00 Preuzimanje
Упутство за израду пријаве жига (по рубрикама обрасца З-01) 16 2024-04-04 10:37:00 Preuzimanje
Додатни лист 5: Подаци о вишеструком праву првенства 1 2024-04-04 09:27:00 Preuzimanje
Додатни лист 4: Annex 4: PCT applications details 1 2024-04-04 09:26:00 Preuzimanje
Додатни лист 3: Подаци о осталим проналазачима 1 2024-04-04 09:25:00 Preuzimanje
Додатни лист 2: Подаци о осталим представницима 1 2024-04-04 09:24:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве (патенти) 1 2024-04-04 09:23:00 Preuzimanje
Образац П-11: Предлог за проглашавање рјешења о признању патента ништавим 1 2024-04-04 09:22:00 Preuzimanje
Образац П-10: Захтјев за уписивање промјене представника у регистар 1 2024-04-04 09:21:00 Preuzimanje
Образац П-08: Захтјев за исправљање грешке 1 2024-04-04 09:20:00 Preuzimanje
Образац П-09: Захтјев за уписивање лиценце у регистар 1 2024-04-04 09:20:00 Preuzimanje
Образац П-01: Захтјев за признање патента 1 2024-04-04 09:11:00 Preuzimanje
Поступак за признање патента 1 2024-04-04 09:10:00 Preuzimanje
Образац П-02: Захтјев за испитивање услова за признање патента 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-03: Захтјев за уписивање проширеног европског патента у регистар 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-04: Захтјев за уписивање промјене у регистар 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-05: Захтјев за наставак поступка 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-06: Предлог за поновно успостављање права 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-07: Захтјев за издавање свједоџбе о додатној заштити 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Изјава о испуњењу услова из чланка 4. ст. (2) и (3) и чланка 5. ст. (3) Одлуке о упису у регистре представника 1 2024-03-29 12:40:00 Preuzimanje