Dokument
Гласник број 2/2024 26 2024-07-01 12:08:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2024 26 2024-04-24 12:25:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 4/2022 – Q4 28 2024-04-24 12:15:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 2/2022 – Q2 28 2024-04-24 12:13:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 3/2022 – Q3 28 2024-04-24 12:13:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 1/2022 – Q1 28 2024-04-24 12:12:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 4/2021 – Q4 28 2024-04-24 10:45:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 3/2021 – Q3 28 2024-04-24 10:44:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 1/2021 – Q1 28 2024-04-24 10:43:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 2/2021 – Q2 28 2024-04-24 10:43:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 3/2020 – Q3 28 2024-04-24 10:35:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 4/2020 – Q4 28 2024-04-24 10:35:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 2/2020 – Q2 28 2024-04-24 10:34:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 4/2019 – Q4 28 2024-04-24 10:32:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 1/2020 – Q1 28 2024-04-24 10:32:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 3/2019 – Q3 28 2024-04-24 10:31:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 1/2019 – Q1 28 2024-04-24 10:30:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 2/2019 – Q2 28 2024-04-24 10:30:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 4/2018 – Q4 28 2024-04-24 10:04:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 2/2018 – Q2 28 2024-04-24 10:03:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 3/2018 – Q3 28 2024-04-24 10:03:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 1/2018 – Q1 28 2024-04-24 10:02:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 4/2017 – Q4 28 2024-04-24 09:51:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 3/2017 – Q3 28 2024-04-24 09:50:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 2/2017 – Q2 28 2024-04-24 09:49:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 1/2017 – Q1 28 2024-04-24 09:48:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 4/2016 – Q4 28 2024-04-24 09:47:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 2/2016 – Q2 28 2024-04-24 09:46:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 3/2016 – Q3 28 2024-04-24 09:46:00 Preuzimanje
Објава захтјева за проширење европских пријава патената 1/2016 – Q1 28 2024-04-24 09:44:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2008 26 2024-04-11 13:41:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2008 26 2024-04-11 13:40:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2008 26 2024-04-11 13:40:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2009 26 2024-04-11 13:33:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2009 26 2024-04-11 13:33:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2009 26 2024-04-11 13:32:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2009 26 2024-04-11 13:32:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2010 26 2024-04-11 13:24:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2010 26 2024-04-11 13:24:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2010 26 2024-04-11 13:23:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2010 26 2024-04-11 13:23:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2011 26 2024-04-11 12:59:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2011 26 2024-04-11 12:58:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2011 26 2024-04-11 12:57:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2011 26 2024-04-11 12:57:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2012 26 2024-04-11 12:47:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2012 26 2024-04-11 12:45:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2012 26 2024-04-11 12:45:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2012 26 2024-04-11 12:44:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2013 26 2024-04-11 12:32:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2013 26 2024-04-11 12:31:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2013 26 2024-04-11 12:30:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2013 26 2024-04-11 12:29:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2014 26 2024-04-11 12:18:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2014 26 2024-04-11 12:17:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2014 26 2024-04-11 12:16:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2014 26 2024-04-11 12:16:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2015 26 2024-04-11 10:21:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2015 26 2024-04-11 10:20:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2015 26 2024-04-11 10:20:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2015 26 2024-04-11 10:18:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2016 26 2024-04-10 13:22:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2016 26 2024-04-10 13:20:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2016 26 2024-04-10 13:19:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2016 26 2024-04-10 13:18:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2017 26 2024-04-10 12:47:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2017 26 2024-04-10 12:46:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2017 26 2024-04-10 12:45:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2017 26 2024-04-10 12:45:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2018 26 2024-04-10 10:38:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2018 26 2024-04-10 10:37:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2018 26 2024-04-10 10:36:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2018 26 2024-04-10 10:36:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2019 26 2024-04-10 09:58:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2019 26 2024-04-10 09:58:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2019 26 2024-04-10 09:57:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2019 26 2024-04-10 09:56:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2020 26 2024-04-10 09:18:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2020 26 2024-04-10 09:17:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2020 26 2024-04-10 09:16:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2020 26 2024-04-10 09:15:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2021 26 2024-04-09 15:10:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2021 26 2024-04-09 15:09:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2021 26 2024-04-09 15:08:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2021 26 2024-04-09 15:07:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2022 26 2024-04-09 14:10:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2022 26 2024-04-09 14:10:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2022 26 2024-04-09 14:09:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2022 26 2024-04-09 14:08:00 Preuzimanje
Гласник број 4/2023 26 2024-04-09 12:24:00 Preuzimanje
Гласник број 3/2023 26 2024-04-09 12:23:00 Preuzimanje
Гласник број 2/2023 26 2024-04-09 12:22:00 Preuzimanje
Гласник број 1/2023 26 2024-04-09 12:19:00 Preuzimanje
Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца ауторског и сродних права 13 2024-04-09 10:19:00 Preuzimanje
Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца имена поријекла или географске ознаке 13 2024-04-09 10:18:00 Preuzimanje
Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца индустријског дизајна 13 2024-04-09 10:17:00 Preuzimanje
Oдлука о cпровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца жига 13 2024-04-09 10:16:00 Preuzimanje
Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца патента 13 2024-04-09 10:15:00 Preuzimanje
Oдлука о усвајању Стратегије провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 2018. – 2022. година 13 2024-04-09 10:14:00 Preuzimanje
Одлука о допуни Одлуке o формирању Међуресорног тијела за сарадњу у подручју стицања и провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 13 2024-04-09 10:13:00 Preuzimanje
Одлука о формирању Међуресорног тијела за сарадњу у подручју стицања и провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 13 2024-04-09 10:12:00 Preuzimanje
Правилник о издавању дупликата рјешења и закључака 12 2024-04-09 10:11:00 Preuzimanje
Одлука о начину избора чланова Комисије за жалбе Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине 13 2024-04-09 10:10:00 Preuzimanje
Правилник о медијацији ради закључења колективног уговора о кабловској ретрансмисији радио-дифузно емитованих дјела 12 2024-04-09 10:09:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допуни Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине 12 2024-04-09 10:08:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине (Службени гласник БиХ 36/16) 12 2024-04-09 10:02:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине (Службени гласник БиХ 14/13) 12 2024-04-09 09:59:00 Preuzimanje
Правилник о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине 12 2024-04-09 09:58:00 Preuzimanje
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине 13 2024-04-09 09:57:00 Preuzimanje
Одлука о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (Образац изјаве) 13 2024-04-09 09:54:00 Preuzimanje
Oдлукa о износима накнада за репродуковање за приватну и другу сопствену употребу ауторских дјела и предмета сродних права 13 2024-04-09 09:36:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама Правилника о начину и форми испуњавања услова за давање дозволе правним лицима за обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних права 12 2024-04-08 15:27:00 Preuzimanje
Правилник о начину и форми испуњавања услова за давање дозволе правним лицима за обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних права 12 2024-04-08 15:24:00 Preuzimanje
Одлука о одређивању идентификационог броја за упис у књигу евиденције ауторског дјела и предмета сродних права 13 2024-04-08 15:21:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и форми депоновања ауторских дјела и предмета сродних права и о њиховом уписивању у књигу евиденције 12 2024-04-08 15:20:00 Preuzimanje
Правилник о начину и форми депоновања ауторских дјела и предмета сродних права и о њиховом уписивању у књигу евиденције 12 2024-04-08 15:11:00 Preuzimanje
Правилник о измјени и допуни Правилника о поступку за признање топографије интегрисаног кола 12 2024-04-08 15:09:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање топографије интегрисаног кола 12 2024-04-08 15:08:00 Preuzimanje
Одлука о изгледу исправе о статусу овлашћеног корисника географске ознаке / имена поријекла 13 2024-04-08 15:06:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање ознаке поријекла производа, имена поријекла и географске ознаке 12 2024-04-08 15:05:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање ознаке поријекла производа, имена поријекла и географске ознаке 12 2024-04-08 15:04:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање индустријског дизајна 12 2024-04-08 15:02:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање индустријског дизајна 12 2024-04-08 15:01:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање жига 12 2024-04-08 15:00:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање жига 12 2024-04-08 14:59:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање патента и консензуалног патента 12 2024-04-08 14:58:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање патента и консензуалног патента 12 2024-04-08 14:56:00 Preuzimanje
Закон о колективном остваривању ауторског и сродних права 8 2024-04-08 10:36:00 Preuzimanje
Закон о ауторском и сродним правима 8 2024-04-08 10:35:00 Preuzimanje
Закон о измјенама и допунама закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини 8 2024-04-08 10:34:00 Preuzimanje
Закон о вину, ракији и другим производима од грожђа и вина 8 2024-04-08 10:34:00 Preuzimanje
Закон о заштити топографије интегрисаног кола 8 2024-04-08 10:33:00 Preuzimanje
Закон о заштити нових сорти биља у БиХ 8 2024-04-08 10:33:00 Preuzimanje
Закон о индустријском дизајну 8 2024-04-08 10:32:00 Preuzimanje
Закон о заштити ознака географског поријекла 8 2024-04-08 10:32:00 Preuzimanje
Закон о жигу 8 2024-04-08 10:31:00 Preuzimanje
Закон о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине 8 2024-04-08 10:30:00 Preuzimanje
Закон о патенту 8 2024-04-08 10:30:00 Preuzimanje
Захтјев за продужавање депоновања предмета сродних права 20 2024-04-04 13:50:00 Preuzimanje
Захтјев за депоновање и уписивање предмета сродног права у књигу евиденције (Додатак: Упутства за попуњавање) 20 2024-04-04 13:49:00 Preuzimanje
Захтјев за продужавање депоновања ауторског дјела 20 2024-04-04 13:49:00 Preuzimanje
Захтјев за депоновање и уписивање ауторског дјела у књигу евиденције ауторских дјела (Додатак: Упутства за попуњавање) 20 2024-04-04 13:48:00 Preuzimanje
Образац Т-05: Захтјев за уписивање залогe права заштите топографије, односно права из пријаве у одговарајући регистар 19 2024-04-04 13:43:00 Preuzimanje
Образац Т-06: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању права заштите топографије 19 2024-04-04 13:43:00 Preuzimanje
Образац Т-04: Захтјев за уписивање лиценце права заштите топографије, односно права из пријаве у одговарајући регистар 19 2024-04-04 13:42:00 Preuzimanje
Образац Т-03: Захтјев за уписивање преноса права заштите топографије, односно права из пријаве 19 2024-04-04 13:41:00 Preuzimanje
Додатни лист 2: Подаци о осталим ствараоцима топографије 19 2024-04-04 13:40:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве (топографија интегрисаног кола) 19 2024-04-04 13:39:00 Preuzimanje
Образац Т-01: Захтјев за признање права заштите топографије 19 2024-04-04 13:38:00 Preuzimanje
Образац Т-02: Захтјев за уписивање промјена имена и/или адресе носиоца права заштите топографије, односно подносиоца пријаве 19 2024-04-04 13:38:00 Preuzimanje
Образац ПЗТ-01: Захтјев за уписивање промјене представника у регистар 19 2024-04-04 13:37:00 Preuzimanje
Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника (ознака географског поријекла) 18 2024-04-04 13:23:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве 18 2024-04-04 13:22:00 Preuzimanje
Образац ОК-02: Захтјев за продужење важења статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:21:00 Preuzimanje
Образац ОГП-03: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о регистровању географске ознаке или имена поријекла, односно рјешења о признању статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:20:00 Preuzimanje
Образац ОК-01: Захтјев за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:20:00 Preuzimanje
Образац ОГП-02: Захтјев за уписивање промјене имена и/или адресе подносиоца пријаве или овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:19:00 Preuzimanje
Образац ОГП-01: Захтјев за регистровање географске ознаке или имена поријекла 18 2024-04-04 13:18:00 Preuzimanje
Додатни лист 7: Подаци о вишеструком праву првенства 17 2024-04-04 13:04:00 Preuzimanje
Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника (индустријски дизајн) 17 2024-04-04 13:04:00 Preuzimanje
Додатни лист 5: Подаци о осталим ауторима 17 2024-04-04 13:03:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве (индустријски дизајн) 17 2024-04-04 12:56:00 Preuzimanje
Образац Д-09: Захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:53:00 Preuzimanje
Образац Д-07: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:52:00 Preuzimanje
Образац Д-08: Захтјев за претраживање регистра пријава и регистра индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:52:00 Preuzimanje
Образац Д-06: Захтјев за продужење важења индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:51:00 Preuzimanje
Образац Д-05А: Захтјев за уписивање залоге индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:50:00 Preuzimanje
Образац Д-04Б: Захтјев за уписивање преноса индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:49:00 Preuzimanje
Образац Д-05: Захтјев за уписивање лиценце или франшизе индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:49:00 Preuzimanje
Образац Д-04А: Захтјев за уписивање промјена имена и адресе носиоца индустријског дизајна, односно подносиоца пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:48:00 Preuzimanje
Образац Д-04: Захтјев за претварање пријаве патента у пријаву индустријског дизајна или обратно 17 2024-04-04 12:47:00 Preuzimanje
Образац Д-03А: Захтјев за раздвајање регистрованог индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:46:00 Preuzimanje
Образац Д-02: Образац за достављање приказа уз Д-01 17 2024-04-04 12:45:00 Preuzimanje
Образац Д-03: Захтјев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:45:00 Preuzimanje
Образац Д-01: Захтјев за признање индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:44:00 Preuzimanje
Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника 16 2024-04-04 12:24:00 Preuzimanje
Образац З-14: Приговор (опозиција) на објављену пријаву жига 16 2024-04-04 12:23:00 Preuzimanje
Образац З-12: Захтјев за међународно регистровање жига 16 2024-04-04 12:22:00 Preuzimanje
Образац З-13: Захтјев за територијално проширење међународног жига 16 2024-04-04 12:22:00 Preuzimanje
Образац З-11: Захтјев за престанак жига 16 2024-04-04 12:21:00 Preuzimanje
Образац З-09: Захтјев за уписивање залоге 16 2024-04-04 12:20:00 Preuzimanje
Образац З-10: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању жига 16 2024-04-04 12:20:00 Preuzimanje
Образац З-08: Захтјев за уписивање лиценце или франшизе 16 2024-04-04 12:19:00 Preuzimanje
Образац З-06: Захтјев за продужење важења жига 16 2024-04-04 12:18:00 Preuzimanje
Образац З-07: Захтјев за уписивање ограничења пописа робе и/или услуга 16 2024-04-04 12:18:00 Preuzimanje
Образац З-05: Захтјев за уписивање преноса жига, односно права из пријаве 16 2024-04-04 12:17:00 Preuzimanje
Образац З-04: Захтјев за уписивање промјена имена и/или адресе 16 2024-04-04 12:16:00 Preuzimanje
Образац З-03: Захтјев за раздвајање жига 16 2024-04-04 12:15:00 Preuzimanje
Образац З-01: Захтјев за признање жига 16 2024-04-04 12:14:00 Preuzimanje
Образац З-02: Захтјев за раздвајање пријаве жига 16 2024-04-04 12:14:00 Preuzimanje
Упутство за израду пријаве жига (по рубрикама обрасца З-01) 16 2024-04-04 10:37:00 Preuzimanje
Додатни лист 5: Подаци о вишеструком праву првенства 1 2024-04-04 09:27:00 Preuzimanje
Додатни лист 4: Annex 4: PCT applications details 1 2024-04-04 09:26:00 Preuzimanje
Додатни лист 3: Подаци о осталим проналазачима 1 2024-04-04 09:25:00 Preuzimanje
Додатни лист 2: Подаци о осталим представницима 1 2024-04-04 09:24:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве (патенти) 1 2024-04-04 09:23:00 Preuzimanje
Образац П-11: Предлог за проглашавање рјешења о признању патента ништавим 1 2024-04-04 09:22:00 Preuzimanje
Образац П-10: Захтјев за уписивање промјене представника у регистар 1 2024-04-04 09:21:00 Preuzimanje
Образац П-08: Захтјев за исправљање грешке 1 2024-04-04 09:20:00 Preuzimanje
Образац П-09: Захтјев за уписивање лиценце у регистар 1 2024-04-04 09:20:00 Preuzimanje
Образац П-01: Захтјев за признање патента 1 2024-04-04 09:11:00 Preuzimanje
Поступак за признање патента 1 2024-04-04 09:10:00 Preuzimanje
Образац П-02: Захтјев за испитивање услова за признање патента 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-03: Захтјев за уписивање проширеног европског патента у регистар 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-04: Захтјев за уписивање промјене у регистар 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-05: Захтјев за наставак поступка 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-06: Предлог за поновно успостављање права 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Образац П-07: Захтјев за издавање свједоџбе о додатној заштити 1 2024-04-04 00:00:00 Preuzimanje
Ничански аранжман о међународној класификацији производа и услуга ради регистровања жигова – ПДФ на латиници 9 2024-04-02 09:09:00 Preuzimanje
Oдлука о давању сагласности за ратификацију Уговора из Маракеша Свјетске организације за интелектуалну својину (WIPO) за олакшање приступа објављеним дјелима слијепим, слабовидним и лицима која се из другог разлога не могу користити штампом 9 2024-04-02 09:09:00 Preuzimanje
Локарнски аранжман о установљењу међународне класификације за индустријске узорке и моделе – ПДФ на латиници 9 2024-04-02 09:08:00 Preuzimanje
Конвенција о дистрибуцији сигнала за пренос програма преко сателита – ПДФ на латиници 9 2024-04-02 09:07:00 Preuzimanje
Конвенција о оснивању Свјетске организације за интелектуалну својину – ПДФ на латиници 9 2024-04-02 09:06:00 Preuzimanje
Бернска конвенција о заштити књижевних и умјетничких дјела 9 2024-04-02 09:05:00 Preuzimanje
Париска конвенција о заштити индустријске својине 9 2024-04-02 09:04:00 Preuzimanje
Уговор о жиговном праву 9 2024-04-02 09:03:00 Preuzimanje
Одлука о ратификацији Лисабонског споразума 9 2024-04-02 09:02:00 Preuzimanje
Одлукa о ратификацији Maдридског споразума о сузбијању лажних и преварних ознака поријекла на производима 9 2024-04-02 09:02:00 Preuzimanje
Одлука о ратификацији Уговора о патентном праву 9 2024-04-02 09:01:00 Preuzimanje
Oдлукa о ратификацији Споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова 9 2024-04-02 09:00:00 Preuzimanje
Oдлукa о ратификацији Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола од 26. септембра 1981. године 9 2024-04-02 08:59:00 Preuzimanje
Одлука о ратификацији Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна 9 2024-04-02 08:58:00 Preuzimanje
Одлука о ратификацији Уговора о интелектуалној својини за интегрисана кола - Вошингтон 26. маја 1989. - ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:57:00 Preuzimanje
Oдлука о ратификацији Будимпештанског споразума о међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка патентирања - ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:56:00 Preuzimanje
Одлука о ратификацији Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената - ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:54:00 Preuzimanje
Одлука о ратификацији Међународне конвенције о заштити умјетника извођача, произвођача фонограма и радио-дифузних организација - ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:54:00 Preuzimanje
Одлука о ратификацији Конвенције о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножавања њихових фонограма - ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:52:00 Preuzimanje
Одлука о ратификацији Уговора о изведбама и фонограмима Свјетске организације за интелектуалну својину - ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:52:00 Preuzimanje
Oдлука о ратификацији Уговора о ауторском праву Свјетске организације за интелектуалну својину - ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:50:00 Preuzimanje
Oдлука о ратификацији протокола који се односи на Mадридски споразум о међународној регистрацији жигова - ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:49:00 Preuzimanje
Мадридски споразум о међународној регистрацији жигова – ПДФ на латиници 9 2024-04-02 08:47:00 Preuzimanje
Изјава о испуњењу услова из чланка 4. ст. (2) и (3) и чланка 5. ст. (3) Одлуке о упису у регистре представника 1 2024-03-29 12:40:00 Preuzimanje
Одлука о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине
Службени гласник БиХ бр. 79/17
13 2024-03-29 12:38:00 Preuzimanje