Директор Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине je на основу члана 5. став (2) Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине, члана 61. став (2) Закона о управи, члана 9. став (2) Закона о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, донио Правилник о интерном пријављивању корупције и заштити лица које пријави корупцију у Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Правилником се уређује начин интерног пријављивања корупције и других неправилности у Институту за интелектуалну својину БиХ, поступање по запримљеним пријавама корупције и других неправилности, разматрање запримљених пријава корупције и других неправилности, обавеза обавјештавања лица које је пријавило корупцију и друге неправилности и друга питања која су везана за интерно пријављивање корупције и других неправилности у Институту.

Правилник можете погледати овдје.

Образац за пријаву случајева корупције у Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине можете преузети овдје.