Ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je na temelju članka 5. stavak (2) Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, članka 61. stavak (2) Zakona o upravi te članka 9. stavak (2) Zakona o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, donio Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti osobe koja prijavi korupciju u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom se uređuje način internog prijavljivanja korupcije i drugih nepravilnosti u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije i drugih nepravilnosti, razmatranje zaprimljenih prijava korupcije i drugih nepravilnosti, obveza obavještavanja osobe koja je prijavila korupciju i druge nepravilnosti i druga pitanja koja su vezana za interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti u Institutu.

Pravilnik možete pogledati ovdje.

Obrazac za prijavu slučajeva korupcije u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH možete preuzeti ovdje.