Člankom 11. Zakona o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/04) utvrđena je obveza direktora Instituta da podnese izvješće o radu i poslovanju za svaku kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na način i po postupku utvrđenom Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07).

◊ Izvješće o radu za 2022. godinu

Izvješće o radu za 2021. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu