Organizacijska struktura Instituta uređena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji je donio ravnatelj Instituta, uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa 154. sjednice, održane 11. rujna 2018. godine.

Prema Pravilniku, za obavljanje poslova za koje je mjerodavan Institut ustanovljene su sljedeće organizacijske jedinice, i to: 

1. Ravnatelj i zamjenik ravnatelja

2. Sektor za patente

- Odjel za nacionalne patente

- Odjel za međunarodne patente

3. Sektor za znakove razlikovanja

- Odjel za žigove

- Odjel za industrijski dizajn i zemljopisne oznake

4. Sektor za razvoj sustava intelektualnog vlasništva

- Odjel za informacijske sustave

- Odjel za razvoj sustava intelektualnog vlasništva

- Odjel za autorsko i srodna prava

5. Sektor za opće, pravne i kadrovske poslove

- Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

- Pisarnica

6. Sektor za proračun, financijske i računovodstveno-materijalne poslove

- Odjel za pripremu, analizu i kontrolu izvršenja proračuna i izvješćivanje

- Odjel za financijske i računovodstveno-materijalne poslove

Poslovi za koje je mjerodavan Institut obavljaju se u sjedištu Instituta u Mostaru, te u ispostavama u Sarajevu i Banjaluci.

Podatci o zaposlenima