Dokument
Zahtjev za produljavanje deponiranja autorskoga djela 20 2024-04-05 13:00:00 Preuzimanje
Zahtjev za produljavanje deponiranja predmeta srodnih prava 20 2024-04-05 13:00:00 Preuzimanje
Zahtjev za deponiranje i upis predmeta srodnoga prava u knjigu evidencije (Dodatak: Upute za popunjavanje) 20 2024-04-05 12:59:00 Preuzimanje
Zahtjev za deponiranje i upis autorskoga djela u knjigu evidencije autorskih djela (Dodatak: Upute za popunjavanje) 20 2024-04-05 12:58:00 Preuzimanje
Obrazac T-06: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije 19 2024-04-05 12:57:00 Preuzimanje
Obrazac T-04: Zahtjev za upis licence prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 19 2024-04-05 12:56:00 Preuzimanje
Obrazac T-05: Zahtjev za upis zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 19 2024-04-05 12:56:00 Preuzimanje
Obrazac T-03: Zahtjev za upis prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave 19 2024-04-05 12:55:00 Preuzimanje
Dodatni list 2: Podaci o ostalim stvarateljima topografije 19 2024-04-05 12:54:00 Preuzimanje
Dodatni list 1: Podaci o ostalim podnositeljima prijave (topografija integriranog kruga) 19 2024-04-05 12:52:00 Preuzimanje
Obrazac T-02: Zahtjev za upis promjena imena i/ili adrese nositelja prava zaštite topografije, odnosno podnositelja prijave 19 2024-04-05 12:50:00 Preuzimanje
Obrazac PZT-01: Zahtjev za upis promjene zastupnika u registar 19 2024-04-05 12:49:00 Preuzimanje
Obrazac T-01: Zahtjev za priznanje prava zaštite topografije 19 2024-04-05 12:49:00 Preuzimanje
Obrazac PZ-01: Zahtjev za upis promjene zastupnika (oznaka zemljopisnog podrijetla) 18 2024-04-05 12:47:00 Preuzimanje
Obrazac OK-02: Zahtjev za produljenje važenja statusa ovlaštenoga korisnika zemljopisne oznake ili imena podrijetla 18 2024-04-05 12:45:00 Preuzimanje
Dodatni list 1: Podaci o ostalim podnositeljima prijave (oznaka zemljopisnog podrijetla) 18 2024-04-05 12:45:00 Preuzimanje
Obrazac OK-01: Zahtjev za priznanje statusa ovlaštenoga korisnika zemljopisne oznake ili imena podrijetla 18 2024-04-05 12:44:00 Preuzimanje
Obrazac OGP-03: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o registriranju zemljopisne oznake ili imena podrijetla, odnosno rješenja o priznanju statusa ovlaštenoga korisnika zemljopisne oznake ili imena podrijetla 18 2024-04-05 12:43:00 Preuzimanje
Obrazac OGP-02: Zahtjev za upis promjene imena i/ili adrese podnositelja prijave ili ovlaštenoga korisnika zemljopisne oznake ili imena podrijetla 18 2024-04-05 12:42:00 Preuzimanje
Obrazac OGP-01: Zahtjev za registriranje zemljopisne oznake ili imena podrijetla 18 2024-04-05 12:39:00 Preuzimanje
Obrazac PZ-01: Zahtjev za upis promjene zastupnika 17 2024-04-05 10:21:00 Preuzimanje
Dodatni list 7: Podaci o višestrukome pravu prvenstva 17 2024-04-05 10:20:00 Preuzimanje
Dodatni list 5: Podaci o ostalim autorima 17 2024-04-05 10:19:00 Preuzimanje
Obrazac D-09: Zahtjev za međunarodno registriranje industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:18:00 Preuzimanje
Dodatni list 1: Podaci o ostalim podnositeljima prijave (industrijski dizajn) 17 2024-04-05 10:18:00 Preuzimanje
Obrazac D-07: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:17:00 Preuzimanje
Obrazac D-08: Zahtjev za pretragu registra prijava i registra industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:17:00 Preuzimanje
Obrazac D-06: Zahtjev za produljenje važenja industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:15:00 Preuzimanje
Obrazac D-05: Zahtjev za upis licence ili franšize industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-04-05 10:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-05A: Zahtjev za upis zaloga industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-04-05 10:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-04B: Zahtjev za upis prijenosa industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-04-05 10:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-04A: Zahtjev za upis promjena imena i adrese nositelja industrijskoga dizajna, odnosno podnositelja prijave u odgovarajući registar 17 2024-04-05 10:12:00 Preuzimanje
Obrazac D-04: Zahtjev za pretvorbu prijave patenta u prijavu industrijskoga dizajna ili obratno 17 2024-04-05 10:11:00 Preuzimanje
Obrazac D-03A: Zahtjev za razdvajanje registriranoga industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:10:00 Preuzimanje
Obrazac D-03: Zahtjev za razdvajanje višestruke prijave industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:09:00 Preuzimanje
Obrazac D-02: Obrazac za dostavljanje prikaza uz D-01 17 2024-04-05 10:08:00 Preuzimanje
Uputa za izradu prijave žiga (po rubrikama obrasca Z-01) 16 2024-04-05 09:55:00 Preuzimanje
Obrazac PZ-01: Zahtjev za upisivanje promjene zastupnika 16 2024-04-05 09:48:00 Preuzimanje
Obrazac Z-14: Prigovor (opozicija) na objavljenu prijavu žiga 16 2024-04-05 09:47:00 Preuzimanje
Obrazac Z-13: Zahtjev za teritorijalno proširenje međunarodnog žiga 16 2024-04-05 09:46:00 Preuzimanje
Obrazac Z-12: Zahtjev za međunarodno registriranje žiga 16 2024-04-05 09:45:00 Preuzimanje
Obrazac Z-11: Zahtjev za prestanak žiga 16 2024-04-05 09:44:00 Preuzimanje
Obrazac Z-10: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga 16 2024-04-05 09:42:00 Preuzimanje
Obrazac Z-09: Zahtjev za upisivanje zaloga 16 2024-04-05 09:41:00 Preuzimanje
Obrazac Z-08: Zahtjev za upisivanje licence ili franšize 16 2024-04-05 09:40:00 Preuzimanje
Obrazac Z-07: Zahtjev za upisivanje ograničenja popisa robe i/ili usluga 16 2024-04-05 09:37:00 Preuzimanje
Obrazac Z-06: Zahtjev za produženje važenja žiga 16 2024-04-05 09:36:00 Preuzimanje
Obrazac Z-05: Zahtjev za upisivanje prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave 16 2024-04-05 09:35:00 Preuzimanje
Obrazac Z-04: Zahtjev za upisivanje promjena imena i/ili adrese 16 2024-04-05 09:32:00 Preuzimanje
Obrazac Z-03: Zahtjev za razdvajanje žiga 16 2024-04-05 09:31:00 Preuzimanje
Obrazac Z-02: Zahtjev za razdvajanje prijave žiga 16 2024-04-05 09:30:00 Preuzimanje
Obrazac Z-01: Zahtjev za priznanje žiga 16 2024-04-05 09:28:00 Preuzimanje
Dodatni list 5: Podaci o višestrukome pravu prvenstva 1 2024-04-04 15:08:00 Preuzimanje
-Dodatni list 4 - Annex 4: PCT applications details 1 2024-04-04 15:07:00 Preuzimanje
Dodatni list 2: Podaci o ostalim zastupnicima 1 2024-04-04 15:05:00 Preuzimanje
Dodatni list 3: Podaci o ostalim izumiteljima 1 2024-04-04 15:05:00 Preuzimanje
Dodatni list 1: Podaci o ostalim podnositeljima prijave 1 2024-04-04 15:04:00 Preuzimanje
Obrazac P-10: Zahtjev za upis promjene zastupnika u registar 1 2024-04-04 15:03:00 Preuzimanje
Obrazac P-11: Prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju patenta ništavim 1 2024-04-04 15:03:00 Preuzimanje
Obrazac P-09: Zahtjev za upis licence u registar 1 2024-04-04 15:02:00 Preuzimanje
Obrazac P-08: Zahtjev za ispravak greške 1 2024-04-04 15:01:00 Preuzimanje
Obrazac P-06: Prijedlog za ponovnu uspostavu prava 1 2024-04-04 15:00:00 Preuzimanje
Obrazac P-07: Zahtjev za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 1 2024-04-04 15:00:00 Preuzimanje
Obrazac P-05: Zahtjev za nastavak postupka 1 2024-04-04 14:59:00 Preuzimanje
Obrazac P-04: Zahtjev za upis promjene u registar 1 2024-04-04 14:57:00 Preuzimanje
Obrazac P-03: Zahtjev za upis proširenoga europskoga patenta u registar 1 2024-04-04 14:56:00 Preuzimanje
Obrazac P-01: Zahtjev za priznanje patenta 1 2024-04-04 14:55:00 Preuzimanje
Obrazac P-02: Zahtjev za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta 1 2024-04-04 14:55:00 Preuzimanje
Postupak za priznanje patenta 1 2024-04-04 14:54:00 Preuzimanje
Obrazac D-01: Zahtjev za priznanje industrijskoga dizajna 17 2024-04-04 10:06:00 Preuzimanje
Izjava o ispunjenju uvjeta iz članka 4. st. (2) i (3) i članka 5. st. (3) Odluke o upisu u registre zastupnika 1 2024-03-29 12:34:00 Preuzimanje