Dvodimenzionalni dizajn se odnosi samo na sliku na površini određenog proizvoda (npr. ornament, šara, slika), a trodimenzionalni dizajn uključuje oblik tijela određenog proizvoda kao i slike na njegovoj površini (npr. namještaj).

Da bi se zaštitio, dizajn treba biti pogodan za industrijsku ili zanatsku proizvodnju, i da je:

  • nov - identičan dizajn nije postao dostupan javnosti bilo gdje u svijetu prije dana podnošenja prijave za priznanje industrijskoga dizajna za taj dizajn ili ako nema ranije podnesene prijave za priznanje istovjetnog industrijskoga dizajna; dizajni se međusobno razlikuju u bitnim detaljima.
  • ima individualan karakter - ukupan vizualni dojam koji ostavlja na informiranog korisnika razlikuje se od dojma koji na tog korisnika ostavlja bilo koji drugi dizajn.

Pravo industrijskog dizajna priznaje nadležno tijelo neke države uz novčanu nadoknadu, i vrijedi određeno vrijeme na određenoj teritoriji.