Integrirani krug je gotovi proizvod ili međuproizvod namijenjen za izvršenje određene elektroničke funkcije, koji se sastoji od komada materijala koji uključuje jedan ili više povezanih slojeva sastavljenih od integriranih elemenata, od kojih je bar jedan element aktivan.

Topografija integriranog kruga je skup povezanih slika, zabilježenih ili kodiranih na bilo koji način, koje predstavljaju trodimenzionalnu matricu slojeva od kojih je integrirani krug sastavljen, pri čemu svaka slika sadrži cjelinu ili dio matrice poluvodničkog proizvoda u svakoj fazi njegove proizvodnje.