Što je ime podrijetla?

Ime podrijetla je zemljopisni naziv zemlje, regiona ili lokaliteta koji služi da označi proizvod koji odatle potječe, čiji su kvaliteta i posebna svojstva isključivo ili bitno uvjetovani zemljopisnom sredinom, koja obuhvaća prirodne i ljudske čimbenike i čija se proizvodnja, prerada i priprema u cjelini odvijaju na određenom ograničenom području.

Što je zemljopisna oznaka?

Zemljopisna oznaka je oznaka koja identificira određenu robu kao robu podrijetlom s teritorija određene zemlje, regiona ili lokaliteta sa tog teritorija, gdje se određena kvaliteta, reputacija ili druge karakteristike robe bitno mogu pripisati njezinom zemljopisnom podrijetlu.

Postupak za registriranje navedenih prava vodi nadležno tijelo neke države i vrijedi neograničeno vremensko razdoblje na određenom teritoriju.

Temeljni pojmovi

Generički naziv je onaj zemljopisni naziv koji je, iako se odnosi na zemljopisno mjesto na kojem je proizvod prvobitno nastao ili je stavljen na tržište, u uobičajenom govoru izgubio svoje zemljopisno značenje i postao opći naziv tog proizvoda.

Homonimni nazivi - Ako su nazivi dvaju ili više mjesta odakle proizvod potječe identični ili gotovo identični u pisanom ili izgovorenom obliku (homonimni nazivi), zaštita takvih zemljopisnih naziva priznaje se svim zainteresiranim osobama koje ispunjavaju uvjete propisane zakonom. Priznanje se vrši na temelju načela pravednog i jednakopravnog tretiranja proizvođača na tržištu i istinitog obavještavanja potrošača, osim kada to može izazovati zabunu u javnosti o točnom zemljopisnom podrijetlu proizvoda.

Podrijetlo sirovine - Proizvod se može iznimno zaštititi imenom podrijetla ili zemljopisnom oznakom ako ima dokazano tradicionalno obilježje, visoku reputaciju i dobro je poznat, te kada sirovina za proizvodnju tog proizvoda potječe s područja različitog ili šireg od područja prerade, ako je područje proizvodnje sirovine ograničeno i ako postoje posebni uvjeti za proizvodnju te sirovine, kao i sustav inspekcijske kontrole koji osigurava nadzor nad ispunjenjem posebnih uvjeta.

Tradicionalni i povijesni nazivi - Oznaku zemljopisnog podrijetla čini i naziv koji nije administrativni zemljopisni naziv određene zemlje, regiona ili lokaliteta, koji je dugom uporabom u prometu postao općepoznat kao tradicionalni naziv proizvoda koji potječe s tog područja, ili je u pitanju povijesni naziv tog područja.