Putem elektroničke oglasne ploče Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine stranke za koje se utvrdi da su nepoznatog prebivališta ili boravišta, odnosno ne stanuju na adresi svog posljednjeg prebivališta ili boravišta, a ne može se utvrditi sadašnje boravište ili radno mjesto, pozvat će se da svoja pismena preuzmu u prostorijama Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Nakon proteka roka od 8 dana od objave poziva na internetskoj stranici, ako stranka ne preuzme pismeno dostava će se smatrati izvršenom.

 

Ime i prezime/Pravna osoba

Poziv za preuzimanje pismena

Datum objave

Datum isteka