Путем електронске огласне табле Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине странке за које се утврди да су непознатог пребивалишта или боравишта, односно не станују на адреси свог посљедњег пребивалишта или боравишта, а не може се утврдити садашње боравиште или радно мјесто, позваће се да своја писмена преузму у просторијама Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Након протека рока од 8 дана од објаве позива на интернет страници, ако странка не преузме писмено достава ће се сматрати извршеном.

 

Име и презиме/Правно лице

Позив за преузимање писмена

Датум објаве

Датум истека