Чему служи пред-дијагностика интелектуалне својине?

Услуга је намијењена малим и средњим предузећима, и оним који се баве истраживањима, који желе да процијене свој потенцијал у области интелектуалне својине. Услуга пред-дијагностике интелектуалне својине даје увид кориснику шта од резултата свог рада може да заштити као интелектуалну својину. Ако на примјер, компанија користи у промету одређени знак како би њиме обиљежила своје производе или услуге, може га заштитити као жиг. Ако је осмислила специфичан изглед свог производа, може да га заштити као индустријски дизајн. Ако је смислила ново техничко рјешење неког проблема са којим се сусреће у свом раду, може да га заштити као патент или мали патент. И тако даље.

Када једном заштити своје право, компанија може да осмисли и стратегију како да га правилно користи у свом пословању или у даљој комерцијализацији резултата истраживања. На примјер, привредник који има неку иновацију, не може да је путем уговора о лиценци да другоме на кориштење ако је претходно не заштити патентом или ако је барем не чува као пословну тајну.

Услуга пред-дијагностике помаже компанији да препозна „скривене“ облике своје имовине, јер интелектуална својина такође улази у вриједност неког предузећа. Неријетко, нематеријална добра по својој вриједности превазилазе материјална добра неког предузећа. На глобалном нивоу, 1975. године вриједност нематеријалних добара једног предузећа износила је у просјеку 18%, док данас износи и до 90% његове вриједности. 

https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/

У најкраћем:

Пред-дијагностика интелектуалне својине даје препоруке за заштиту одређених права интелектуалне својине на основу оцјене тренутног стања у компанији, пружа могућност клијентима да сагледају будуће пословање кроз разумијевањe предности коју су стекли заштитом њихове интелектуалне својине.

Како практично изгледа пред-дијагностика ваше интелектуалне својине?

Програм пред-дијагностике интелектуалне својине изводе експерти Института за интелектуалну својину. Цијели процес подразумијева четири корака:

1. припрему за посјету компанији;

2. посјету и састанак са представницима компаније;

3. писање извјештаја и

4. испоруку изјвештаја Пред-дијагностике интелектуалне својине.

Све повјерљиве информације пружене током састанка чувају се у најстрожој тајности и заштићене су клаузулом о повјерљивости података. Пред-дијагностика интелектуалне својине не обухвата процјену вриједности ваше интелектуалне својине.

Како да закажем пред-дијагностику интелектуалне својине у својој компанији?

Уколико желите извршити пред-дијагностику интелектуалне својине у вашој компанији, јавите нам се на бројеве телефона 036 334 382 (Мостар), 033 652 765 (Сарајево) и 051 226 840 (Бања Лука) или нас контактирајте путем електронске поште ip_pred_dijagnostika@ipr.gov.ba .

Услуга пред-дијагностике интелектуалне својине је БЕСПЛАТНА.