Патент је право којим се штити проналазак из било које области технике. Да би се проналазак заштитио патентом, треба да задовољи три услова:

  • треба бити нов,
  • имати инвентивни ниво и
  • бити индустријски примјенљив.

Патентно право признаје надлежни орган неке државе уз новчану надокнаду и вриједи одређено вријеме на одређеној територији. Исти проналазак може да буде заштићен у више земаља истовремено под условом да је пријављен, испитан и признат на националном нивоу сваке од тих земаља.

Патент може да се заштити само одређени број година. Патент траје 20, а консензуални патент 10 година од дана подношења пријаве.

Проналасцима се не сматрају: открића, научне теорије и математички методи, естетске творевине, планови, правила и методи за извођење умних активности, игара или привредних активности, програми компјутера, те презентација информација дефинисана самом садржином тих информација.