Дводимензионални дизајн се односи само на слику на површини одређеног производа (нпр. орнамент, шара, слика), а тродимензионални дизајн укључује облик тијела одређеног производа као и слике на његовој површини (нпр. намјештај).

Да би се заштитио, дизајн треба да буде погодан за индустријску или занатску производњу, и да је:

  • Нов - идентичан дизајн није постао доступан јавности било гдје у свијету прије дана подношења пријаве за признање индустријскога дизајна за тај дизајн или ако нема раније поднесене пријаве за признање истовјетног индустријскога дизајна; дизајни се међусобно разликују у битним детаљима.
  • Има индивидуалан карактер - укупан визуелни утисак који оставља на информираног корисника разликује се од утиска који на тог корисника оставља било који други дизајн.

Право индустријског дизајна признаје надлежно тијело неке државе уз новчану надокнаду, и вриједи одређено вријеме на одређеној територији.