Dokument
Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца ауторског и сродних права 13 2024-04-09 10:19:00 Preuzimanje
Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца имена поријекла или географске ознаке 13 2024-04-09 10:18:00 Preuzimanje
Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца индустријског дизајна 13 2024-04-09 10:17:00 Preuzimanje
Oдлука о cпровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца жига 13 2024-04-09 10:16:00 Preuzimanje
Oдлука о спровођењу царинских мјера за заштиту права носиоца патента 13 2024-04-09 10:15:00 Preuzimanje
Oдлука о усвајању Стратегије провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 2018. – 2022. година 13 2024-04-09 10:14:00 Preuzimanje
Одлука о допуни Одлуке o формирању Међуресорног тијела за сарадњу у подручју стицања и провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 13 2024-04-09 10:13:00 Preuzimanje
Одлука о формирању Међуресорног тијела за сарадњу у подручју стицања и провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 13 2024-04-09 10:12:00 Preuzimanje
Правилник о издавању дупликата рјешења и закључака 12 2024-04-09 10:11:00 Preuzimanje
Одлука о начину избора чланова Комисије за жалбе Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине 13 2024-04-09 10:10:00 Preuzimanje
Правилник о медијацији ради закључења колективног уговора о кабловској ретрансмисији радио-дифузно емитованих дјела 12 2024-04-09 10:09:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допуни Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине 12 2024-04-09 10:08:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине (Службени гласник БиХ 36/16) 12 2024-04-09 10:02:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине (Службени гласник БиХ 14/13) 12 2024-04-09 09:59:00 Preuzimanje
Правилник о стручном испиту за представнике за заштиту индустријске својине 12 2024-04-09 09:58:00 Preuzimanje
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине 13 2024-04-09 09:57:00 Preuzimanje
Одлука о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине (Образац изјаве) 13 2024-04-09 09:54:00 Preuzimanje
Oдлукa о износима накнада за репродуковање за приватну и другу сопствену употребу ауторских дјела и предмета сродних права 13 2024-04-09 09:36:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама Правилника о начину и форми испуњавања услова за давање дозволе правним лицима за обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних права 12 2024-04-08 15:27:00 Preuzimanje
Правилник о начину и форми испуњавања услова за давање дозволе правним лицима за обављање послова колективног остваривања ауторског и сродних права 12 2024-04-08 15:24:00 Preuzimanje
Одлука о одређивању идентификационог броја за упис у књигу евиденције ауторског дјела и предмета сродних права 13 2024-04-08 15:21:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и форми депоновања ауторских дјела и предмета сродних права и о њиховом уписивању у књигу евиденције 12 2024-04-08 15:20:00 Preuzimanje
Правилник о начину и форми депоновања ауторских дјела и предмета сродних права и о њиховом уписивању у књигу евиденције 12 2024-04-08 15:11:00 Preuzimanje
Правилник о измјени и допуни Правилника о поступку за признање топографије интегрисаног кола 12 2024-04-08 15:09:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање топографије интегрисаног кола 12 2024-04-08 15:08:00 Preuzimanje
Одлука о изгледу исправе о статусу овлашћеног корисника географске ознаке / имена поријекла 13 2024-04-08 15:06:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање ознаке поријекла производа, имена поријекла и географске ознаке 12 2024-04-08 15:05:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање ознаке поријекла производа, имена поријекла и географске ознаке 12 2024-04-08 15:04:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање индустријског дизајна 12 2024-04-08 15:02:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање индустријског дизајна 12 2024-04-08 15:01:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање жига 12 2024-04-08 15:00:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање жига 12 2024-04-08 14:59:00 Preuzimanje
Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку за признање патента и консензуалног патента 12 2024-04-08 14:58:00 Preuzimanje
Правилник о поступку за признање патента и консензуалног патента 12 2024-04-08 14:56:00 Preuzimanje
Закон о колективном остваривању ауторског и сродних права 8 2024-04-08 10:36:00 Preuzimanje
Закон о ауторском и сродним правима 8 2024-04-08 10:35:00 Preuzimanje
Закон о измјенама и допунама закона о заштити нових сорти биља у Босни и Херцеговини 8 2024-04-08 10:34:00 Preuzimanje
Закон о вину, ракији и другим производима од грожђа и вина 8 2024-04-08 10:34:00 Preuzimanje
Закон о заштити топографије интегрисаног кола 8 2024-04-08 10:33:00 Preuzimanje
Закон о заштити нових сорти биља у БиХ 8 2024-04-08 10:33:00 Preuzimanje
Закон о индустријском дизајну 8 2024-04-08 10:32:00 Preuzimanje
Закон о заштити ознака географског поријекла 8 2024-04-08 10:32:00 Preuzimanje
Закон о жигу 8 2024-04-08 10:31:00 Preuzimanje
Закон о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине 8 2024-04-08 10:30:00 Preuzimanje
Закон о патенту 8 2024-04-08 10:30:00 Preuzimanje
Одлука о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине
Службени гласник БиХ бр. 79/17
13 2024-03-29 12:38:00 Preuzimanje