Водич за приступ информацијама Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине направљен је да помогне подносиоцима захтјева у остваривању права приступа информацијама у складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама на нивоу институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број: 61/23).

Водич можете погледати овдје.

Образац 1 - Захтјев за приступ информацијама

Образац 2 - Захтјев за поновљено коришћење документа

Образац 3 - Захтјев за допуну или исправку информације

Рјешење о именовању службеника за информисање

Одговори ЗОСПИ

Извјештај о захтјевима за слободан приступ информацијама – 2023.

Напомена: Поступак увида у документацију која се односи  на жигове регулисан је чланком 13. Закона о жигу („Службени гласник БиХ“, број: 53/10), те у складу са наведеним, информације о жиговима о којима Институт за интелектуалну својину БиХ води службену евиденцију не потпадају под информације у смислу одредаба Закона о слободи приступа информацијама.