Vodič za pristup informacijama Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine urađen je kako bi pomogao podnosiocma zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 61/23).

Vodič možete pogledati ovdje.

Obrazac 1 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 2 - Zahtjev za ponovnu upotrebu dokumenta

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravku informacije

Rješenje o imenovanju službenika za informiranje

Odgovori ZOSPI

Izvještaj o zahtjevima za slobodan pristup informacijama – 2023.

Napomena: Postupak uvida u dokumentaciju koja se odnosi  na žigove regulisan je člankom 13. Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj: 53/10), te u skladu sa navedenim, informacije o žigovima o kojima Institut za intelektualno vlasništvo BiH vodi službenu evidenciju ne potpadaju pod informacije u smislu odredaba Zakona o slobodi pristupa informacijama.