• Institut vodi upravni postupak za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva (patent, patent sa skraćenim trajanjem, robni i uslužni žig, industrijski dizajn, geografska oznaka) na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • Institut vodi postupak za registraciju topografije integriranih kola u Bosni i Hercegovini
 • Institut vodi postupak za međunarodno registrovanje prava industrijskog vlasništva na osnovu međunarodnih konvencija čija je članica Bosna i Hercegovina
 • Institut obavlja poslove u području autorskog i srodnih prava koja se odnose na prava autorā na djelima iz područja književnosti, nauke, umjetnosti, prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma, prava organizacija za radiodifuziju, prava proizvođača videograma i baza podataka u Bosni i Hercegovini
 • Institut dodjeljuje organizacijama autorā i drugih nosilaca autorskog prava dozvole za kolektivno ostvarivanje ovih prava i vrši nadzor nad njihovim radom
 • Institut obavlja informacijsko-dokumentacione poslove u skladu sa standardima koje predloži Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI), zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje intelektualno vlasništvo
 • Institut priprema osnove za pristupanje Bosne i Hercegovine bilateralnim i multilateralnim sporazumima, konvencijama i ugovorima iz područja intelektualnog vlasništva
 • Institut priprema zakone i provedbene propise iz područja intelektualnog vlasništva
 • Institut obavlja poslove s ciljem ostvarivanja međunarodne saradnje sa institucijama drugih država, kao i s međunarodnim organizacijama u području intelektualnog vlasništva osnovanim na svjetskom, regionalnom ili drugom nivou
 • Institut promoviše zaštitu i poštovanje prava intelektualnog vlasništva
 • Institut organizira seminare i druge skupove iz područja intelektualnog vlasništva
 • Institut vodi registre prijavljenih i priznatih prava industrijskog vlasništva
 • Institut objavljuje podatke o pravima industrijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini u "Službenom glasniku Instituta"
 • Institut pruža informacije o načinu ostvarivanja prava pred drugim institucijama u Bosni i Hercegovini
 • Institut vodi registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva