Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, člana 61. stav (2) Zakona o upravi, člana 9. stav (2) Zakona o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, donio Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom se uređuje način internog prijavljivanja korupcije i drugih nepravilnosti u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije i drugih nepravilnosti, razmatranje zaprimljenih prijava korupcije i drugih nepravilnosti, obaveza obavještavanja lica koje je prijavilo korupciju i druge nepravilnosti i druga pitanja koja su vezana za interno prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti u Institutu.

Pravilnik možete pogledati ovdje.

Obrazac za prijavu slučajeva korupcije u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH možete preuzeti ovdje.