Dokument
Izjava o ispunjenju uslova iz članka 4. st. (2) i (3) i članka 5. st. (3) Odluke o upisu u registre predstavnika 1 2024-03-29 12:31:00 Preuzimanje
Zahtjev za produžavanje deponiranja autorskog djela 20 2024-02-05 13:21:00 Preuzimanje
Zahtjev za deponovanje i upisivanje predmeta srodnog prava u knjigu evidencije (Dodatak: Uputstva za popunjavanje) 20 2024-02-05 13:21:00 Preuzimanje
Zahtjev za deponovanje i upisivanje autorskog djela u knjigu evidencije autorskih djela (Dodatak: Uputstva za popunjavanje) 20 2024-02-05 13:21:00 Preuzimanje
Obrazac PZT-01: Zahtjev za upisivanje promjene predstavnika u registar 19 2024-02-05 13:20:00 Preuzimanje
Zahtjev za produžavanje deponiranja predmeta srodnih prava 20 2024-02-05 13:20:00 Preuzimanje
Obrazac T-03: Zahtjev za upisivanje prijenosa prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave 19 2024-02-05 13:19:00 Preuzimanje
Obrazac T-02: Zahtjev za upisivanje promjena imena i/ili adrese nosioca prava zaštite topografije, odnosno podnosioca prijave 19 2024-02-05 13:19:00 Preuzimanje
Obrazac T-01: Zahtjev za priznanje prava zaštite topografije 19 2024-02-05 13:19:00 Preuzimanje
Obrazac T-06: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije 19 2024-02-05 13:18:00 Preuzimanje
Obrazac T-05: Zahtjev za upisivanje zaloga prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 19 2024-02-05 13:18:00 Preuzimanje
Obrazac T-04: Zahtjev za upisivanje licence prava zaštite topografije, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 19 2024-02-05 13:18:00 Preuzimanje
Obrazac OGP-02: Zahtjev za upisivanje promjene imena i/ili adrese podnosioca prijave ili ovlaštenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla 18 2024-02-05 13:17:00 Preuzimanje
Obrazac OGP-01: Zahtjev za registriranje geografske oznake ili imena porijekla 18 2024-02-05 13:17:00 Preuzimanje
Obrazac OK-02: Zahtjev za produženje važenja statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla 18 2024-02-05 13:16:00 Preuzimanje
Obrazac OK-01: Zahtjev za priznanje statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla 18 2024-02-05 13:16:00 Preuzimanje
Obrazac OGP-03: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o registriranju geografske oznake ili imena porijekla, odnosno rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla 18 2024-02-05 13:16:00 Preuzimanje
Obrazac D-03A: Zahtjev za razdvajanje registriranog industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-03: Zahtjev za razdvajanje višestruke prijave industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-02: Obrazac za dostavljanje prikaza uz D-01 17 2024-02-05 13:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-01: Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-05: Zahtjev za upisivanje licence ili franšize industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-02-05 13:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-04B: Zahtjev za upisivanje prijenosa industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-02-05 13:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-04A: Zahtjev za upisivanje promjena imena i adrese nosioca industrijskog dizajna, odnosno podnosioca prijave u odgovarajući registar 17 2024-02-05 13:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-04: Zahtjev za pretvaranje prijave patenta u prijavu industrijskog dizajna ili obratno 17 2024-02-05 13:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-08: Zahtjev za pretraživanje registra prijava i registra industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:12:00 Preuzimanje
Obrazac D-07: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:12:00 Preuzimanje
Obrazac D-06: Zahtjev za produženje važenja industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:12:00 Preuzimanje
Obrazac D-05A: Zahtjev za upisivanje zaloga industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-02-05 13:12:00 Preuzimanje
Dodatni list 5: Podaci o ostalim autorima 17 2024-02-05 13:11:00 Preuzimanje
Obrazac D-09: Zahtjev za međunarodno registriranje industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:11:00 Preuzimanje
Dodatni list 7: Podaci o višestrukom pravu prvenstva 17 2024-02-05 13:09:00 Preuzimanje
Obrazac Z-03: Zahtjev za razdvajanje žiga 16 2024-02-05 13:07:00 Preuzimanje
Obrazac Z-02: Zahtjev za razdvajanje prijave žiga 16 2024-02-05 13:07:00 Preuzimanje
Obrazac Z-01: Zahtjev za priznanje žiga 16 2024-02-05 13:07:00 Preuzimanje
Obrazac Z-07: Zahtjev za upisivanje ograničenja popisa robe i/ili usluga 16 2024-02-05 13:06:00 Preuzimanje
Obrazac Z-06: Zahtjev za produženje važenja žiga 16 2024-02-05 13:06:00 Preuzimanje
Obrazac Z-05: Zahtjev za upisivanje prijenosa žiga, odnosno prava iz prijave 16 2024-02-05 13:06:00 Preuzimanje
Obrazac Z-04: Zahtjev za upisivanje promjena imena i/ili adrese 16 2024-02-05 13:06:00 Preuzimanje
Obrazac Z-10: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga 16 2024-02-05 13:05:00 Preuzimanje
Obrazac Z-09: Zahtjev za upisivanje zaloga 16 2024-02-05 13:05:00 Preuzimanje
Obrazac Z-08: Zahtjev za upisivanje licence ili franšize 16 2024-02-05 13:05:00 Preuzimanje
Obrazac Z-14: Prigovor (opozicija) na objavljenu prijavu žiga 16 2024-02-05 13:04:00 Preuzimanje
Obrazac Z-13: Zahtjev za teritorijalno proširenje međunarodnog žiga 16 2024-02-05 13:04:00 Preuzimanje
Obrazac Z-12: Zahtjev za međunarodno registriranje žiga 16 2024-02-05 13:04:00 Preuzimanje
Obrazac Z-11: Zahtjev za prestanak žiga 16 2024-02-05 13:04:00 Preuzimanje
Obrazac PZ-01: Zahtjev za upisivanje promjene predstavnika 16 2024-02-05 13:03:00 Preuzimanje
Dodatni list 2: Podaci o ostalim predstavnicima 1 2024-02-05 08:41:00 Preuzimanje
Dodatni list 3: Podaci o ostalim pronalazačima 1 2024-02-05 08:41:00 Preuzimanje
Dodatni list 4 - Annex 4: PCT applications details 1 2024-02-05 08:41:00 Preuzimanje
Dodatni list 5: Podaci o višestrukom pravu prvenstva 1 2024-02-05 08:41:00 Preuzimanje
Obrazac P-11: Prijedlog za proglašavanje rješenja o priznanju patenta ništavim 1 2024-02-05 08:40:00 Preuzimanje
Dodatni list 1: Podaci o ostalim podnosiocima prijave 1 2024-02-05 08:40:00 Preuzimanje
Obrazac P-08: Zahtjev za ispravku greške 1 2024-02-05 08:39:00 Preuzimanje
Obrazac P-09: Zahtjev za upisivanje licence u registar 1 2024-02-05 08:39:00 Preuzimanje
Obrazac P-10: Zahtjev za upisivanje promjene predstavnika u registar 1 2024-02-05 08:39:00 Preuzimanje
Obrazac P-05: Zahtjev za nastavak postupka 1 2024-02-05 08:38:00 Preuzimanje
Obrazac P-06: Prijedlog za ponovno uspostavljanje prava 1 2024-02-05 08:38:00 Preuzimanje
Obrazac P-07: Zahtjev za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 1 2024-02-05 08:38:00 Preuzimanje
Obrazac P-02: Zahtjev za ispitivanje uvjeta za priznanje patenta 1 2024-02-05 08:37:00 Preuzimanje
Obrazac P-03: Zahtjev za upis proširenog evropskog patenta u registar 1 2024-02-05 08:37:00 Preuzimanje
Obrazac P-04: Zahtjev za upis promjene u registar 1 2024-02-05 08:37:00 Preuzimanje
Obrazac P-01: Zahtjev za priznanje patenta 1 2024-02-05 08:36:00 Preuzimanje