Od tada tri zakona su regulisala status ovog instituta. U septembru 2004. godine donesen je Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 43/04) kao samostalne državne organizacije.

Proces razdvajanja Instituta prethodnika (BASMP) na tri odvojene državne institucije trajao je do kraja 2006. godine. Odlukom od 29. decembra 2006. godine Institut je preuzeo poslove u području intelektualnog vlasništva koji su se obavljali u Institutu za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (BASMP), te od 1. januara 2007. godine obavlja poslove iz svoje nadležnosti kao samostalna državna institucija.