Kreativni izraz - uvod u autorsko i srodna prava za mala i srednja preduzeća

Izumjeti budućnost - Uvod u patente za mala i srednja preduzeća

Kako se stvara žig - Uvod u žigove za mala i srednja preduzeća

Dopadljiv izgled - Uvod u industrijski dizajn za mala i srednja preduzeća

Osnivanje udruženja za zaštitu autorskih prava - Iskustva i zapažanja

Metodologija nadzora nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Autorska prava (strip)

Patenti (strip)

Žigovi (strip)

Osvrt na zakone o autorskom pravu

Autorska prava u Bosni i Hercegovini

Autorsko i srodna prava u Bosni i Hercegovini

Zaštita autorskog prava u Bosni i Hercegovini

Kako zaštititi patent u Bosni i Hercegovini

Metodologija za pretraživanje i ispitivanje u području patenata (Obrazac Izvještaja o pretraživanju stanja tehnike i rezultatu pretraživanja)

Kako zaštititi žig u BiH

Metodologija za ispitivanje žigova (u primjeni od 1.1.2015.)

Kako zaštititi industrijski dizajn u BiH

Zaštita oznaka geografskog porijekla

Smjernice za priznavanje geografske oznake/imena porijekla proizvoda u Bosni i Hercegovini i pred Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Zbirka međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva

Otkrivanje neiskorištene vrijednosti (Unlocking untapped value)

Vodič za zaštitu zanatskih proizvoda u Bosni i Hercegovini  Letak (pdf)

 

Priručnici za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima:

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Izdavač: Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu)

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru)

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Izdavač: Pravni fakultet u Banjoj Luci)

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima - Izmijenjeno i dopunjeno izdanje (Izdavač: Ekonomski fakultet u Sarajevu)

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Izdavač: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)

 

Prezentacije s konferencije „Sistem diseminacije tehnologije i uloga prava intelektualnog vlasništva“, održane 2. jula 2015. u  Sarajevu:

prezentacija Vladimira Yossifova

prezentacija Habipa Asana

prezentacija Johannesa Wernera