Од тада три закона су регулисала статус овог института. У септембру 2004. године донесен је Закон о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ" број 43/04) као самосталне државне организације.

Процес раздвајања Института претходника (BASMP) на три одвојене државне институције трајао је до краја 2006. године. Одлуком од 29. децембра 2006. године Институт је преузео послове у области интелектуалне својине који су се обављали у Институту за стандардизацију, мјеритељство и интелектуалну својину Босне и Херцеговине (BASMP), те од 1. јануара 2007. године обавља послове из своје надлежности као самостална државна институција.