Интелектуална својина дијели се у двије категорије: индустријска својина, која обухваћа проналаске (патенте), жигове, индустријски дизајн, ознаке географског поријекла, топографије интегрисаног кола и биљне сорте; ауторско право, које обухваћа књижевна и умјетничка дјела као што су романи, пјесме, позоришни комади, филмови, музичка дјела, умјетничка дјела као што су цртежи, слике, фотографије и скулптуре, те архитектонски дизајн. Права сродна ауторском праву обухваћају права извођача на њихова извођења, произвођача фонограма на њихове снимке и радиодифузних организација на њихове радијске и телевизијске програме.