Институт за интелектуалну својину БиХ прави план набавки, једном или више пута годишње. 
Образац реализације уговора користи се код директних споразума, за мање вриједности набавки. 
Код већих вриједности набавки, обављује се тендер. Након завршетка тендера о набавкама, врши се избор најповољнијег понуђача.