Обрасци реализације уговора сортирани су по годинама, од 2016. године до текуће године.