План набавки приказан је и сортиран по годинама, од 2016. године до текуће године.