Одлуке о избору најповољнијих понуђача сортиране су по годинама, од 2016. године до текуће године.