Patent je pravo kojim se štiti izum iz bilo kojeg područja tehnike. Kako bi se izum zaštitio patentom, treba zadovoljiti tri uvjeta:

  • treba biti nov,
  • imati inventivnu razinu i
  • biti industrijski primjenjiv.

Patentno pravo priznaje mjerodavno tijelo neke države uz novčanu naknadu i vrijedi određeno vrijeme na određenom teritoriju. Isti izum može biti zaštićen u više zemalja istodobno pod uvjetom da je prijavljen, ispitan i priznat na nacionalnoj razini svake od tih zemalja.

Patent se može zaštititi samo određeni broj godina. Patent traje 20, a konsenzualni patent 10 godina od dana podnošenja prijave.

Izumima se ne smatraju: otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode, estetske tvorevine, planovi, pravila i metode za izvedbu umnih aktivnosti, igara ili gospodarskih aktivnosti, programi računara, te prezentacija informacija definirana samim sadržajem tih informacija.