Nacrt izvješća o radu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu 

Nacrt izvješća o radu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu nakon konzultacija

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt izvješća o radu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt izvješća o radu Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

 

Nacrt Zakona o zastupanju u području industrijskoga vlasništva 

U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji područje zastupanja u postupku pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uređuje na cjelovit način. Ovo pitanje trenutačno je u Bosni i Hercegovini djelomično uređeno Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskom dizajnu i Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla. Krovna institucija u Bosni i Hercegovini u sustavu zaštite intelektualnoga vlasništva je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Nacrtom Zakona o zastupanju u području industrijskoga vlasništva propisuju se uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u području prava industrijskoga vlasništva u postupcima pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (poslovi stjecanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskoga vlasništva), postupak upisa u Registar zastupnika, uvjeti za upis u Registar, brisanje iz Registra, osnivanje Komore zastupnika u području prava industrijskoga vlasništva, kao i njezina ovlaštenja. Nakon analize svih zakona kojima je u Bosni i Hercegovini uređeno zastupanje u području prava industrijskoga vlasništva konstatirano je da je neophodno donošenje posebnog zakona koji bi na sustavan način uredio ovo područje u cjelini. Naglašavamo da se Zakonom o zastupanju u području industrijskoga vlasništva ne stavljaju izvan snage odredbe zakona kojima je djelomično uređeno zastupanje u vezi sa pojedinim pravima industrijskoga vlasništva i da su one u potpunosti kompatibilne sa odredbama ovog zakona.

U konzultacijama možete sudjelovati prijavom na link.

 

Nacrt Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine otvorio je proces javnih konzultacija za Nacrt Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

Bosna i Hercegovina je usvojila Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 2010. godine („Službeni list BiH“  br. 63/10). Stupanjem na snagu navedenog Zakona uređeno je: (I) sadržaj i način kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava; (II) organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; (III) uvjeti i postupak za davanje dozvole za kolektivno ostvarivanje prava; (IV) tarife i tarifni ugovori o visinama naknada za korištenje autorskog djela i predmeta srodnih prava; (V) nadzor nadležnog državnog tijela nad kolektivnim organizacijama; (VI) imenovanje, sastav, nadležnosti i rad Vijeća za autorsko pravo.

Budući da je Bosna i Hercegovina, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji, kako je propisano odredbom članka 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obvezna zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razini koja postoji u Europskoj uniji, pa tako i uskladiti propise u području autorskog i srodnih prava, ocijenjeno je da je potrebno donijeti potpuno novi zakon kojim bi se uredio rad kolektivnih organizacija za ostvarivanje autorskog i srodnih prava kako bi se postigao potreban stupanj usklađenosti s direktivama: 2014/26, 2019/789/EU, 2019/790/EU, kao i direktivama izmijenjenim navedenim direktivama. Potpisivanjem citiranog Sporazuma prihvaćanje acquis communautaire postala je obveza za Bosnu i Hercegovinu. Uz to, jedno od područja na koje se danas obraća najveća pozornost u državama članicama Europske unije i svijeta jeste upravo područje intelektualnog vlasništva. To je jasno vidljivo u broju direktiva Europske unije koje su bile prihvaćene nakon donošenja sada važećeg Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

U konzultacijama možete sudjelovati prijavom na link.

 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine otvorio je proces javnih konzultacija za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Bosna i Hercegovina je usvojila Zakon o autorskom i srodnim pravima 2010. godine („Službeni list BiH“ br. 63/10). Zakon o autorskom i srodnim pravima regulira suštinska pitanja autorskog prava (prava autora na djelima iz oblasti književnosti, znanosti i umjetnosti) i srodnih prava (prava izvođača, proizvođača fonograma, filmskih producenata, organizacija za radiodifuziju, izdavača i proizvođača baza podataka).

Budući da je Bosna i Hercegovina, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji, kako je propisano odredbom članka 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obvezna zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razini koja postoji u Europskoj uniji, pa tako i uskladiti propise u području autorskog i srodnih prava, ocijenjeno je da je potrebno donijeti izmjene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima kojim bi se postigao potreban stupanj usklađenosti s direktivama: 2011/77/EU, 2017/1564/EU, 2019/789/EU, 2019/790/EU, kao i direktivama izmijenjenim navedenim direktivama. Potpisivanjem citiranog Sporazuma, prihvaćanje acquis communautaire postala je obveza za Bosnu i Hercegovinu. Uz to, jedno od područja na koje se danas obraća najveća pozornost u državama članicama Europske unije i svijeta jeste upravo područje intelektualnog vlasništva. To je jasno vidljivo u broju direktiva Europske unije, koje su bile prihvaćene nakon donošenja sada važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima.

U konzultacijama možete sudjelovati prijavom na link.

 

Nacrt Zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla

 

Nacrt Zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva

 

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu

 

Nacrt Zakona o žigu

Nacrt Zakona o žigu nakon javnih konzultacija

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o žigu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o žigu

 

Nacrt Zakona o patentu

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o patentu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o patentu

 

Nacrt Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Nacrt Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

 

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Izvješće o radu za 2021. godinu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Izvješće o radu za 2021. godinu

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Program rada 2022. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Program rada 2022. godina

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Izvješće o radu za 2022. godinu

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Izvješće o radu za 2022. godinu

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Program rada 2023. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Program rada 2023. godina

Izvješće o provedenim javnim konzultacijama - Program rada 2024. godina

Izjava za Vijeće ministara o provedenim javnim konzultacijama - Program rada 2024. godina