Ovdje možete pronaći propise BiH u vezi s pristojbama i troškovima za BiH i međunarodne prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva, kao i obavijest o uplatama prema Institutu.