Nosilac industrijskog dizajna iz BiH može podnijeti međunarodnu prijavu industrijskog dizajna, kao i zahtjev za upisivanje promjena u Međunarodnom registru u skladu sa Haškim sporazumom i međunarodnim propisima za provođenje Haškog sporazuma.

Haški sistem međunarodne registracije industrijskog dizajna nudi centraliziran sistem koji omogućava da elektronskim putem dostavite do 100 dizajna i naznačite preko 90 teritorija u jednoj jedinoj prijavi koju možete iskoristiti za traženje priznanja prava prvenstva prilikom naknadnih podnošenja.

Po izboru podnosioca, međunarodna prijava može se podnijeti direktno Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo/svojinu ili indirektno putem Instituta u skladu sa propisanom procedurom. Pošto je Bosna i Hercegovina članica Ženevskog akta Haškog sporazuma, 1999, u skladu s tim svaki pojedinac ili društvo u Bosni i Hercegovini može podnijeti međunarodnu prijavu prema tom sporazumu. Za više informacija o podnošenju međunarodne prijave dizajna, geografskoj pokrivenosti i taksama, kao i da započnete postupak, posjetite: http://www.wipo.int/hague/en

U skladu sa opcijom podnošenja prijave koju izabere podnosilac prijave, plaćaju se prateće takse i troškovi.