Dokument
Obrazac D-03A: Zahtjev za razdvajanje registriranog industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-03: Zahtjev za razdvajanje višestruke prijave industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-02: Obrazac za dostavljanje prikaza uz D-01 17 2024-02-05 13:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-01: Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-05: Zahtjev za upisivanje licence ili franšize industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-02-05 13:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-04B: Zahtjev za upisivanje prijenosa industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-02-05 13:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-04A: Zahtjev za upisivanje promjena imena i adrese nosioca industrijskog dizajna, odnosno podnosioca prijave u odgovarajući registar 17 2024-02-05 13:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-04: Zahtjev za pretvaranje prijave patenta u prijavu industrijskog dizajna ili obratno 17 2024-02-05 13:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-08: Zahtjev za pretraživanje registra prijava i registra industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:12:00 Preuzimanje
Obrazac D-07: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:12:00 Preuzimanje
Obrazac D-06: Zahtjev za produženje važenja industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:12:00 Preuzimanje
Obrazac D-05A: Zahtjev za upisivanje zaloga industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-02-05 13:12:00 Preuzimanje
Dodatni list 5: Podaci o ostalim autorima 17 2024-02-05 13:11:00 Preuzimanje
Obrazac D-09: Zahtjev za međunarodno registriranje industrijskog dizajna 17 2024-02-05 13:11:00 Preuzimanje
Dodatni list 7: Podaci o višestrukom pravu prvenstva 17 2024-02-05 13:09:00 Preuzimanje