Prije podnošenja prijave žiga preporučuje se pretraživanje znaka na identičnost i sličnost u svrhu izbjegavanja sukoba u postupku registracije ili na tržištu s nekim ranije registriranim ili prijavljenim žigom. Pretraživanje je moguće izvršiti na dva načina:

Prvi način jeste dostavljanjem zahtjeva za pretraživanje Institutu uz plaćanje odgovarajućih troškova postupka i administrativne takse. – primjer zahtjeva za pretraživanje

Drugi način jeste da samostalno pretražite relevantne baze podataka:

1. NACIONALNI REGISTAR ŽIGOVA – Registar žigova Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji sadrži sve prijavljene odnosno registrovane žigove direktno u Institutu (ažuriran na dnevnoj bazi). – link:  http://reg.ipr.gov.ba  - trenutno je dostupna samo verzija na engleskom jeziku

2. Madrid Monitor – Baza žigova Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) koja sadrži međunarodno registrovane žigove u Bosni i Hercegovini (ažurirana na dnevnoj bazi). – link: http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/  (prilikom pretraživanja prvo odabrati Advanced search pa u polju Designation upisati BA. Dalje slijediti upute na stranici) 

Pravovremeno saznanje o mogućim smetnjama za registrovanje žiga ili sukobu na tržištu omogućuje i pravovremeno preduzimanje određenih pravnih radnji ili poslovnih poteza.
 
U postupku ispitivanja prijave žiga Institut ispituje postojanje smetnji za registraciju žiga. U slučaju da je podnesena prijava žiga za identičan i/ili sličan znak za identičnu ili sličnu robu i/ili usluge ranijeg nosioca prava, postoji mogućnost povrede prava ranijih nosilaca naročito ukoliko je podnosilac prijave upotrijebio takav znak u privrednom prometu.