Sa ciljem očuvanja dokaza ili iz drugih razloga, autor može deponovati originale ili primjerke svojih autorskih djela ili predmeta svojih srodnih prava u Institutu za intelektualno vlasništvo/svojinu BiH. Deponovano djelo upisuje se u knjigu evidencije autorskih djela koju vodi Institut.

Deponovanje nije obaveza autora, niti je uslov za sticanje autorsko-pravne zaštite, već samo mogućnost.

Autorsko pravo traje tokom života autora i 70 godina poslije njegove smrti. U slučaju koautorskog djela rok trajanja zaštite se računa od smrti koautora koji je posljednji umro. Ako je riječ o djelu čiji autor nije poznat (anonimno djelo), rok trajanja autorskog prava je 70 godina od dopuštenog objavljivanja tog djela. Ukoliko je subjekt autorskog prava na kolektivnom djelu ili računarskom programu pravno lice, rok trajanja zaštite je 70 godina od objavljivanja djela, odnosno od nastanka računarskog programa.