Страна правна и физичка лица остварују права у поступцима пред Институтом само посредством представника који су овлашћени за представљање и који су уписани у одговарајући регистар који води Институт.

У поступцима пред Институтом правна и физичка лица могу да представљају патентни представници и представници за жигове, индустријски дизајн и ознаке географског поријекла (у даљњем тексту: представници за жигове)..

Патентни представници представљају странке у свим поступцима заштите права индустријске својине прописаним Законом о патенту, Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну, Законом о заштити ознака географског поријекла и Законом о заштити топографије интегрисаних кола.

Представници за жигове представљају странке само у поступцима у вези са заштитом права индустријске својине прописаним Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну и Законом о заштити ознака географског поријекла.

Листу представника за заштиту индустријске својине регистрованих код Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине можете погледати и преузети овдје.

Dokument
Изјава о испуњењу услова из чланка 4. ст. (2) и (3) и чланка 5. ст. (3) Одлуке о упису у регистре представника 1 2024-03-29 12:40:00 Preuzimanje
Одлука о уписивању у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине
Службени гласник БиХ бр. 79/17
13 2024-03-29 12:38:00 Preuzimanje