Патент
Патент је право којим се штити проналазак из било које области технике, који је нов, који има инвентивни ниво и који је индустријски примјенљив.
Pretraga registra
Жиг
Жиг је право којим се штити знак који служи за разликовање робе, односно услуге једног учесника у привредном промету од исте или сличне робе/услуге другог учесника у привредном промету.
Pretraga registra
Индустријски дизајн
Индустријски дизајн је искључиво право на вањски изглед производа. Дизајн представља дводимензионални или тродимензионални изглед цијелог производа или његовог дијела који је одређен визуелним карактеристикама, попут линија, контура, боја, облика, текстуре, материјала, од којих је производ сачињен или украшен, као и њиховом комбинацијом.
Pretraga registra
Географска ознака
Ознака географског поријекла је свака ознака којом се нека земља или мјесто које се у њој налази, директно или индиректно, означава као земља или мјесто географског поријекла производа. Ознака географског поријекла употребљава се за обиљежавање природних, пољопривредних, индустријских, занатских и производа домаће радиности.
Pretraga registra
Топографија интегрисаног кола
Топографија интегрисаног кола jе скуп повезаних слика, забиљежених или кодираних на било који начин, које представљају тродимензионалну матрицу слојева од којих је интегрисано коло састављено, при чему свака слика садржи цјелину или дио матрице полупроводничког производа у свакој фази његове производње.
Pretraga registra
Ауторско право и сродна права
Ауторско право настаје и припада аутору на основу самог чина стварања ауторског дјела и није условљено испуњењем било каквих формалности или захтјева у погледу његовог садржаја, квалитета или сврхе. Довољно је да индивидуална идеја изађе из духовне, унутрашње сфере свог ствараоца и да добије спољни облик, и постане ауторско дјело које ужива ауторско-правну заштиту.
Pretraga registra
Pred-dijagnostika IV
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine razvio je uslugu Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća koja žele procijeniti svoju snagu u području intelektualnog vlasništva i koristiti je za svoj razvoj.
Pretraga registra
Институт за интелектуалну својину БиХ на Међународном сајму привреде у Мостару
Институт је на сајму представљен кроз информативни штанд на којем посјетиоци могу добити цјеловити приказ активности ове институције и све информације о заштити права интелектуалне својине преко брошура и промотивних летака, као и кроз разговор са упосленицима Института
Отворене јавне консултације за нацрт Закона о заступању у области индустријске својине
Нацртом Закона о заступању у области индустријске својине прописују се услови за обављање послова заступања у области права индустријске својине у поступцима пред Институтом за интелектуалну својину Босне и Херцеговине
Институт за интелектуалну својину БиХ и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву закључили Меморандум о разумијевању и сарадњи
Меморандум је закључен са циљем успостављања институционалне сарадње у унапређењу правне науке, праксе и образовања у области права интелектуалне својине
Јавни конкурс поводом Свјетског дана интелектуалне својине
Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, у сарадњи са пројектом ЕУ Подршка правима интелектуалне својине, који финансира Европска унија, позива бх. иноваторе да се пријаве на јавни конкурс за мјерење усклађености својих бизниса са Циљевима одрживог развоја (СДГ) поводом Свјетског дана интелектуалне својине 2024. 
О интелектуалној својини
Појам интелектуалне својине односи се на творевине ума као што су проналасци, књижевна и умјетничка дјела, симболи, називи, слике те дизајн који се користи у индустрији.