Patent
Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kojeg područja tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji se može industrijski primijeniti.
Pretraga registra
Žig
Žig je pravo kojim se štiti znak koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluge jednog učesnika u privrednom prometu od iste ili slične robe/usluge drugog učesnika u privrednom prometu.
Pretraga registra
Industrijski dizajn
Industrijski dizajn je isključivo pravo na vanjski izgled proizvoda.  Dizajn predstavlja dvodimenzionalni ili trodimenzionalni izgled cijelog proizvoda ili njegovog dijela koji je određen vizuelnim karakteristikama, poput linija, kontura, boja, oblika, teksture, materijala, od kojih je proizvod sačinjen ili ukrašen, kao i njihovom kombinacijom.
Pretraga registra
Geografska oznaka
Oznaka geografskog porijekla je svaka oznaka kojom se neka zemlja ili mjesto koje se u njoj nalazi, direktno ili indirektno, označava kao zemlja ili mjesto geografskog porijekla proizvoda. Oznaka geografskog porijekla upotrebljava se za obilježavanje prirodnih, poljoprivrednih, industrijskih, zanatskih i proizvoda domaće radinosti.
Pretraga registra
Topografija integriranog kola
Topografija integriranog kola je skup povezanih slika, zabilježenih ili kodiranih na bilo koji način, koje predstavljaju trodimenzionalnu matricu slojeva od kojih je integrirano kolo sastavljeno, pri čemu svaka slika sadrži cjelinu ili dio matrice poluprovodničkog proizvoda u svakoj fazi njegove proizvodnje.
Pretraga registra
Autorsko i srodna prava
Autorsko pravo nastaje i pripada autoru na osnovu samog čina stvaranja autorskog djela i nije uslovljeno ispunjenjem bilo kakvih formalnosti ili zahtjeva u pogledu njegovog sadržaja, kvaliteta ili svrhe. Dovoljno je da individualna ideja izađe iz duhovne, unutrašnje sfere svog stvaraoca i da dobije spoljni oblik, i postane autorsko djelo koje uživa autorsko-pravnu zaštitu.
Pretraga registra
Pred-dijagnostika IV
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine razvio je uslugu Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća koja žele procijeniti svoju snagu u području intelektualnog vlasništva i koristiti je za svoj razvoj.
Pretraga registra
O Intelektualnom vlasništvu
Pojam intelektualnog vlasništva (IV) odnosi se na tvorevine uma kao što su izumi, književna i umjetnička djela, simboli, nazivi, slike te dizajn koji se koristi u industriji.