U današnjem globalizovanom svetu, gde se informacije brzo šire i konkurencija je sve veća, pravna zaštita intelektualne svojine postaje od suštinskog značaja za podsticanje inovacija i očuvanje konkurentnosti na tržištu. Više informacija o postupcima zaštite intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini na linkovima: