У данашњем глобализованом свету, где се информације брзо шире и конкуренција расте, правна заштита интелектуалне својине постаје неопходна за подстицање иновација и очување конкурентности на тржишту. Више информација о поступцима заштите интелектуалне својине у Босни и Херцеговини на следећим линковима: