Чланом 11. Закона о оснивању Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 43/04) утврђена је обавеза директора Института да поднесе извјештај о раду и пословању за сваку календарску годину.

Извјештај се подноси Савјету министара Босне и Херцеговине на начин и по поступку утврђеном Законом о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 и 88/07).

Извјештај о раду за 2022. годину

Извјештај о раду за 2021. годину

Извјештај о раду за 2020. годину