Интегрисано коло је готов производ или међупроизвод намијењен за обављање одређене електронске функције, који се састоји од комада материјала који укључује један или више повезаних слојева сачињених од интегрисаних елемената, од којих је бар један елеменат активан.

Топографија интегрисаног кола jе скуп повезаних слика, забиљежених или кодираних на било који начин, које представљају тродимензионалну матрицу слојева од којих је интегрисано коло састављено, при чему свака слика садржи цјелину или дио матрице полупроводничког производа у свакој фази његове производње.