A. ЛЕГИСЛАТИВА:

  1. Међународне конвенције и уговори у подручју интелектуалне својине,
  2. Закони који се односе на интелектуалну својину,
  3. Подзаконски акти (правилници и спроведбени акти).

B. ИНСТИТУЦИЈЕ, чија је надлежност:

  1. Припрема и предлагање легислативе у подручју права интелектуалне својине,
  2. Припрема и предлагање међународних конвенција, уговора и споразума у подручју интелектуалне својине,
  3. Вођење поступака за додјелу права индустријске својине,
  4. Остваривање права интелектуалне својине правним инструментаријем из надлежностисудства, тужилаштва, тржишне инспекције, поступка на граници, полиције, пољопривреде, удружења за колективно остваривање ауторског права и сродних права.

C. КОРИСНИЦИ:

  1. Подносиоци пријава за заштиту индустријске својине (домаћи и страни),
  2. Корисници информационих фондова у подручју интелектуалне својине,
  3. Аутори и титулари по основу ауторског права и сродних права.