Institut za intelektualno vlasništvo BiH pravi plan nabavki, jednom ili više puta godišnje. 

Obrazac realizacije ugovora koristi se kod direktnih sporazuma, za manje vrijednosti nabavki. 

Kod većih vrijednosti nabavki, obavljuje se tender. Nakon završetka tendera o nabavkama, vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača.