Institut za intelektualno vlasništvo pravi plan nabavki, jednom ili više puta godišnje. 

Obrazac realizacije ugovora koristi se kod direktnih sporazuma, za manje vrijednosti nabavki. 

Kod većih vrijednosti nabavki, obavljuje se natječaj. Nakon završetka natječaja o nabavkama, vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača.