Dokument
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja autorskog i srodnih prava 13 2024-04-08 13:38:00 Preuzimanje
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja industrijskog dizajna 13 2024-04-08 13:37:00 Preuzimanje
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja imena podrijetla ili zemljopisne oznake 13 2024-04-08 13:37:00 Preuzimanje
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja žiga 13 2024-04-08 13:36:00 Preuzimanje
Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja patenta 13 2024-04-08 13:35:00 Preuzimanje
Odluka o dopuni Odluke o formiranju Međuresornoga tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini 13 2024-04-08 13:26:00 Preuzimanje
Odluka o usvajanju Strategije provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. – 2022. godina 13 2024-04-08 13:26:00 Preuzimanje
Odluka o formiranju Međuresornoga tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini 13 2024-04-08 13:25:00 Preuzimanje
Pravilnik o izdavanju duplikata rješenja i zaključaka 12 2024-04-08 13:24:00 Preuzimanje
Odluka o načinu izbora članova Povjerenstva za prizive Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 13 2024-04-08 13:23:00 Preuzimanje
Pravilnik o medijaciji radi zaključenja kolektivnoga ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela 12 2024-04-08 13:22:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskoga vlasništva (Službeni glasnik 12/20) 12 2024-04-08 13:20:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskoga vlasništva (Službeni glasnik BiH 36/16) 12 2024-04-08 13:12:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskoga vlasništva (Službeni glasnik 14/13) 12 2024-04-08 13:11:00 Preuzimanje
Pravilnik o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskoga vlasništva 12 2024-04-08 13:10:00 Preuzimanje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u registre zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 13 2024-04-08 13:09:00 Preuzimanje
Odluka o upisu u registre zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Obrazac izjave) 13 2024-04-08 13:06:00 Preuzimanje
Odluka o iznosima naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu uporabu autorskih djela i predmeta srodnih prava 13 2024-04-08 13:02:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim osobama za obnašanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 12 2024-04-08 13:01:00 Preuzimanje
Pravilnik o načinu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim osobama za obnašanje poslova kolektivnoga ostvarivanja autorskoga i srodnih prava 12 2024-04-08 13:00:00 Preuzimanje
Odluka o određivanju identifikacijskog broja za upis u knjigu evidencije autorskog djela i predmeta srodnih prava 13 2024-04-08 12:53:00 Preuzimanje
Pravilnik o načinu i obliku deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovu upisu u knjigu evidencije 12 2024-04-08 12:52:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i formi deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovom upisivanju u knjigu evidencije 12 2024-04-08 12:51:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje topografije integriranog kruga 12 2024-04-08 12:50:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranoga kruga 12 2024-04-08 12:49:00 Preuzimanje
Odluka o izgledu isprave o statusu ovlaštenoga korisnika zemljopisne oznake / imena podrijetla 13 2024-04-08 12:48:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje oznake podrijetla proizvoda, imena podrijetla i zemljopisne oznake 12 2024-04-08 12:47:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje oznake podrijetla proizvoda, imena podrijetla i zemljopisne oznake 12 2024-04-08 12:46:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje industrijskog dizajna 12 2024-04-08 12:45:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje industrijskoga dizajna 12 2024-04-08 12:43:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje žiga 12 2024-04-08 12:42:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje žiga 12 2024-04-08 12:41:00 Preuzimanje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta 12 2024-04-08 12:40:00 Preuzimanje
Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta 12 2024-04-08 12:25:00 Preuzimanje
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 8 2024-04-08 09:54:00 Preuzimanje
Zakon o autorskom i srodnim pravima 8 2024-04-08 09:53:00 Preuzimanje
Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina 8 2024-04-08 09:51:00 Preuzimanje
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti novih biljnih sorti u Bosni i Hercegovini 8 2024-04-08 09:50:00 Preuzimanje
Zakon o zaštiti novih biljnih sorti u BiH 8 2024-04-08 09:49:00 Preuzimanje
Zakon o zaštiti topografije integriranog kruga 8 2024-04-08 09:48:00 Preuzimanje
Zakon o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla 8 2024-04-08 09:47:00 Preuzimanje
Zakon o industrijskom dizajnu 8 2024-04-08 09:46:00 Preuzimanje
Zakon o žigu 8 2024-04-08 09:45:00 Preuzimanje
Zakon o patentu 8 2024-04-08 09:44:00 Preuzimanje
Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 8 2024-04-08 09:40:00 Preuzimanje
Odluka o upisu u registre zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
Službeni glasnik BiH br. 79/17
13 2024-03-29 12:35:00 Preuzimanje