Čemu služi pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva?

Usluga je namijenjena malim i srednjim poduzećima, i onima koji se bave istraživanjima, koji žele procijeniti svoj potencijal u području intelektualnog vlasništva. Usluga pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva daje uvid korisniku što od rezultata svojega rada može zaštititi kao intelektualno vlasništvo. Ako, na primjer, tvrtka u prometu koristi određeni znak kako bi njime obilježila svoje proizvode ili usluge, može ga zaštititi kao žig. Ako je osmislila specifičan izgled svojega proizvoda, može ga zaštititi kao industrijski dizajn. Ako je smislila novo tehničko rješenje nekog problema s kojim se susreće u svojem radu, može ga zaštititi kao patent ili mali patent. I tako dalje.

Kada jednom zaštiti svoje pravo, tvrtka može osmisliti i strategiju kako ga pravilno koristiti u svojem poslovanju ili u daljnjoj komercijalizaciji rezultata istraživanja. Na primjer, gospodarstvenik koji ima neku inovaciju, ne može je putem ugovora o licenci dati drugome na korištenje ako je prethodno ne zaštiti patentom ili ako je barem ne čuva kao poslovnu tajnu.

Usluga pred-dijagnostike pomaže tvrtki da prepozna „skrivene“ oblike svoje imovine, jer intelektualno vlasništvo također ulazi u vrijednost nekog poduzeća. Nerijetko, nematerijalna dobra po svojoj vrijednosti nadilaze materijalna dobra nekog poduzeća. Na globalnoj razini, 1975. godine vrijednost nematerijalnih dobara jednog poduzeća iznosila je u prosjeku 18%, dok danas iznosi i do 90% njegove vrijednosti. 

https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/

U najkraćem:

Pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva daje preporuke za zaštitu određenih prava intelektualnog vlasništva na osnovu ocjene trenutačnog stanja u tvrtki, pruža mogućnost klijentima da sagledaju buduće poslovanje kroz razumijevanje prednosti koju su stekli zaštitom njihova intelektualnog vlasništva.

Kako praktično izgleda pred-dijagnostika vašeg intelektualnog vlasništva?

Program pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva izvode eksperti Instituta za intelektualno vlasništvo. Cijeli proces podrazumijeva četiri koraka:

1. pripremu za posjet tvrtki;

2. posjet i sastanak s predstavnicima tvrtke;

3. pisanje izvješća i

4. isporuka izvješća Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva.

Sve povjerljive informacije dane tijekom sastanka čuvaju se u najstrožoj tajnosti i zaštićene su klauzulom o povjerljivosti podataka. Pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva ne obuhvaća procjenu vrijednosti vašeg intelektualnog vlasništva.

Kako da zakažem pred-dijagnostiku intelektualnog vlasništva u svojoj tvrtki?

Ako želite izvršiti pred-dijagnostiku intelektualnog vlasništva u vašoj tvrtki, javite nam se na brojeve telefona 036 334 382 (Mostar), 033 652 765 (Sarajevo) i 051 226 840 (Banja Luka) ili nas kontaktirajte putem elektroničke pošte ip_pred_dijagnostika@ipr.gov.ba .

Usluga pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva je BESPLATNA.