Пријава за признање индустријског дизајна садржи:

 • Захтјев за признање индустријског дизајна (образац Д-01). Једна пријава може да садржи захтјев за признање једног или више дизајна (до 100) који припадају истом разреду (класи) Међународне класификације за индустријски дизајн.
 • Дводимензионални приказ дизајна који подносилац пријаве жели заштитити. Детаљи вањског изгледа морају омогућити одређивање обима новости и индивидуалног карактера дизајна.
 • Опис дизајна је факултативни дио пријаве, који може имати максимално 150 ријечи. Опис се мора односити само на вањски изглед предмета заштите, а не на његове функционалне и техничке карактеристике.

Захтјев за признање индустријског дизајна садржи:

 • податке о подносиоцу пријаве,
 • податке о аутору дизајна или изјаву аутора да не жели бити наведен у пријави,
 • назнаку да ли се пријава односи на један или више дизајна,
 • стваран и кратак назив дизајна,
 • правни основ за подношење пријаве и потпис подносиоца пријаве.

Образац се попуњава на компјутеру или писаћој машини. Подноси се, на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ у два примјерка, а остали додаци пријаве у једном примјерку. Пријава којој је признат датум подношења уписује се у Регистар пријава, о чему Институт писмено обавјештава подносиоца пријаве.

Уз пријаву подносе се следећи додаци:

 • пуномоћ ако се пријава индустријског дизајна подноси посредством посредника.
 • изјава аутора дизајна ако аутор не жели бити наведен у пријави.
 • изјава о основи стицања права на подношење пријаве ако аутор дизајна није подносилац пријаве.
 • изјава о заједничком представнику ако има више подносилаца пријаве.

За више информација молимо консултујте Правилник о поступку за признање индустријског дизајна.