Dokument
Додатни лист 7: Подаци о вишеструком праву првенства 17 2024-04-04 13:04:00 Preuzimanje
Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника (индустријски дизајн) 17 2024-04-04 13:04:00 Preuzimanje
Додатни лист 5: Подаци о осталим ауторима 17 2024-04-04 13:03:00 Preuzimanje
Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве (индустријски дизајн) 17 2024-04-04 12:56:00 Preuzimanje
Образац Д-09: Захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:53:00 Preuzimanje
Образац Д-07: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:52:00 Preuzimanje
Образац Д-08: Захтјев за претраживање регистра пријава и регистра индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:52:00 Preuzimanje
Образац Д-06: Захтјев за продужење важења индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:51:00 Preuzimanje
Образац Д-05А: Захтјев за уписивање залоге индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:50:00 Preuzimanje
Образац Д-04Б: Захтјев за уписивање преноса индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:49:00 Preuzimanje
Образац Д-05: Захтјев за уписивање лиценце или франшизе индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:49:00 Preuzimanje
Образац Д-04А: Захтјев за уписивање промјена имена и адресе носиоца индустријског дизајна, односно подносиоца пријаве у одговарајући регистар 17 2024-04-04 12:48:00 Preuzimanje
Образац Д-04: Захтјев за претварање пријаве патента у пријаву индустријског дизајна или обратно 17 2024-04-04 12:47:00 Preuzimanje
Образац Д-03А: Захтјев за раздвајање регистрованог индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:46:00 Preuzimanje
Образац Д-02: Образац за достављање приказа уз Д-01 17 2024-04-04 12:45:00 Preuzimanje
Образац Д-03: Захтјев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:45:00 Preuzimanje
Образац Д-01: Захтјев за признање индустријског дизајна 17 2024-04-04 12:44:00 Preuzimanje